Debatt: Lärarbristen kräver lösningar – och det nu

DEBATT. Om lärarbristen ska lösas måste det bli betydligt bättre arbetsmiljö med renodlade arbetsuppgifter. Även stressen i yrket måste minska, skriver Jakob Amnér, ordföranden i SVEA.

Av Jakob Amnér
Förbundsordförande Sveriges elevråd - SVEA
 
I dagarna drar vårterminen igång och elever runt om i landet återvänder till sina klassrum. Nervositet, vemod, spänning - känslorna inför skolstarten är många och olika från elev till elev. En av känslorna vi anser vara oacceptabel är osäkerheten kring lärare. En känsla som den växande lärarbristen framkallar och som slår hårt mot elevers kunskapsutveckling.

Sjukskrivna tvingas bort

Strax innan vinterledigheten kom nya siffror från Skolverket som visar att tiotusentals nya lärartjänster måste tillsättas för att möta behoven de kommande åren. Samtidigt har vi redan idag en lärarbrist som märks tydligt. Utöver detta har det på senaste tiden diskuterats hur sjukskrivna lärare tvingas bort från skolan. Hur lärare som varit sjukskrivna i 180 dagar uppmanas säga upp sig och istället söka andra jobb. Det är ett resursslöseri som vi inte ställer upp på. 

Alldeles för många elever kommer känna osäkerhet inför vilka lärare från höstterminen som kommer finnas kvar i klassrummet, vem som kommer följa upp kunskaper, vilka som kommer jobba kvar terminen ut och vem som kommer sätta betygen. Och alldeles för många elevers osäkerhet kommer vara befogad. Det kommer saknas personal med rätt kompetens och lärare kommer både komma och gå. En oacceptabel verklighet etablerar sig och enligt prognoserna kommer det bara breda ut sig.

Eleverna som drabbas hårdast

Det är elever som drabbas först och hårdast. Den elev som behöver utmanas lite extra för att hålla motivationen uppe, den som inte får stöd hemifrån, den som inte själv lyckas hitta motivation, den som är så osäker på sin förmåga att hen ger upp istället för att fortsätta kämpa eller den som med stor övertygelse fortsätter kämpa för att nå högsta betyg. Alla elever behöver en utbildad och skicklig lärare, såväl under vårterminen 2018 som höstterminen 2025. Därför kan vi inte vänta, åtgärderna behövs nu.

Lärarna måste bli fler och för att det ska ske måste attraktiviteten för yrket öka. Betydligt bättre arbetsmiljö där arbetsuppgifterna renodlas, stressen minskar och att fokus kan läggas på elevernas utveckling är ett måste. Vi vill också se högre lärarlöner och välfungerande möjligheter att utvecklas i yrket. Utbildade lärare ska inte heller av olika anledningar tvingas bort från klassrummen.

Inga framstressade reformer 

Vi vill poängtera att vi inte vill se påskyndade reformer utan grund som formar ett lapptäcke över skolan. Vi vill se en nyanserad debatt som angriper problemen från flera håll. Vi vill att långsiktiga, välgrundade och gärna blocköverskridande uppgörelser kompletteras av satsningar som tar ansvar för att såväl dagens som framtidens elever får bra förutsättningar i skolan.

För att på riktigt stärka svensk skola måste vi kunna garantera att alla elever får tillgång till utbildade och skickliga lärare både imorgon och om tio år. Oavsett förutsättningar har alla elever rätt till möjligheten att nå sin fulla potential och för det är lärarna nödvändiga. 

Forrige artikel "Släpp taximarknaden fri – skapa tusentals jobb" Næste artikel "Samordna regelverken för energieffektivisering"
  • Rapportera

    Eva E. Haglund · senior läs- och specialpedagogisk rådgivare

    Skickliga lärare i lärarbristens tider - vad krävs?

    Vilken sorts "skicklighet" menar elevråd och organisationer vara lärares viktigaste? Handlar det även om organisation, ledarskap, kompetensutveckling och resurser till verksamheten?
    Hur kan elever och elevorganisationer vara med att påverka utvecklingen?

FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

CORONA. Provtagningen i äldreomsorgen har gått trögt, men enligt Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten (FHM), har detta lyfts fram som prioriterat av myndigheten hela tiden. Hon avfärdar också kritiken om att Sverige inte tillvaratagit möjligheten att studera smittspridning i skolorna.

KDU-toppar: Socialdemokraterna borde begrava kvoteringsplanerna

KDU-toppar: Socialdemokraterna borde begrava kvoteringsplanerna

DEBATT. Det spelar ingen roll hur många kvinnor som sitter i börsnoterade bolagsstyrelser när kvinnor fortfarande inte kan röra sig fritt sena kvällar. Annika Strandhäll (S) bör ta tag i de verkliga jämställdhetsutmaningarna, skriver tre representanter från KDU.