Schedvin: Centralisera, komprimera och fokusera

DEBATT. Lärarutbildningen behöver stabiliseras genom centralisering, komprimering och fokus, skriver läraren och den borgerliga debattören Jessica Schedvin.

Av: Jessica Schedvin,
lärare i svenska och svenska som andraspråk

Skolan är en av de frågor som berör mest. Alla har gått i skolan, kommer gå i skolan eller inte minst känner någon som går i skolan. Därför är det av stor vikt att frågan om skolan tas på allvar i den politiska debatten.

Präglad av stora förändringar

Grunden till detta är lärarutbildningen. När jag ser tillbaka på min egen lärarutbildning präglades den av en stor förändring. Resan till en välfungerande skola börjar med en välfungerande lärarutbildning och den behöver stabilitet.

Under de mer än fem år som jag har studerat till lärare har jag fått ämnesdidaktiska verktyg för att kunna undervisa i mina ämnen, men en övergripande reflektion över vad läraryrket egentligen innebär – och vilken roll jag som kommande lärare spelar i skolan utifrån ett bredare perspektiv.

Under dessa fem år har jag sett hur många av mina kurskamrater har lämnat utbildningen, med motiveringen att det inte är värt det.

Av samma anledning lämnar många verksamma lärare yrket – vilket skapar ett strukturellt problem både i lärarkåren och i vår skola.

Så hade det inte sett ut om lärarutbildningen hade fungerat fullt ut.

Tre faktorer för en förbättrad utbildning

Lärarutbildningen har full potential att välkomna studenter i stället för att skrämma bort dem. Följande tre faktorer skulle kunna bidra till en smalare, mer effektiv utbildning.

1. Centralisera lärarutbildningarna
I dag finns det lärarutbildning på 28 orter i Sverige. Genom att vi historiskt sett har haft en decentraliserad utbildning skapar det en ojämlikhet i kvalitet. Oavsett var du studerar ska resultatet bli detsamma.

2. Förkorta lärarprogrammet
En gymnasielärarutbildning upptar fem och ett halvt år i studier och det är fullt förståeligt att det avskräcker. Gör studietempot intensivare, effektivisera och komprimera utbildningen.

3. Fokusera på det som är viktigt
Som lärare vill jag tala om min roll i framtidens skola. Jag vill även tala om vad jag kan göra för att bidra bäst till den förändring som svensk skola står inför. De lärarstudenter som studerar behöver förstå sin roll och därmed även kunna göra skillnad i framtiden.

Attitydförändring

Det krävs en attitydförändring gentemot läraryrket. Som lärare kommer jag få förmånen att se människor utvecklas. Det är oslagbart.

Eftersom skolan är en av de frågor som berör mest är det av största vikt att lärarutbildningen får den stabilitet som den också förtjänar. Den utbildning som de nya lärarstudenter påbörjar ska vara samma utbildning som de sedan avslutar. Under min tid som lärarstudent ändrade min utbildning längd, läroplan, betygssystem, innehåll och fokus. Syftet med utbildningen hamnade åt sidan.

Sveriges lärare behöver lugn och ro. Det får vi genom en stabil och likvärdig lärarutbildning där fokus ligger på kunskap – och hur lärarna kan förändra framtidens skola.

Forrige artikel Selimovic: Det östliga partnerskapet kräver fortsatt hög ribba Selimovic: Det östliga partnerskapet kräver fortsatt hög ribba Næste artikel LUF: Den feministiska utrikespolitiken måste vara konsekvent LUF: Den feministiska utrikespolitiken måste vara konsekvent