Kungen får coronastöd

TILLSKOTT. Kungen får 40 miljoner extra för år 2020. Tanken är att pengarna ska användas för att kompensera för de kungliga slottens förlorade visningsintäkter på grund av coronapandemin.

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Johan Manell

När höstbudgeten presenterades förra året fick Kungliga hov- och slottsstaten 146,4 miljoner kronor i anslag för år 2020. Men Kungliga hov- och slottsstaten har också intäkter för att finansiera sin verksamhet, bland annat genom visningar av slotten.

På grund av coronapandemin har slotten tvingats hålla stängt och därför har dessa intäkter minskat. I regeringens höständringsbudget får kungen därför kompensation för de uteblivna intäkterna – totalt 40 miljoner kronor för år 2020.

"Spridningen av sjukdomen covid-19 har inneburit att intäkterna från visningar av de kungliga slotten har minskat. I syfte att mildra de ekonomiska konsekvenserna behövs ett stöd för uteblivna intäkter. Stödet bör i sin helhet fördelas till Kungliga slottsstaten.", skriver regeringen.

Budgetposten "Statschefen" (det vill säga kungen) för år 2020 går därför upp till totalt 186,4 miljoner. Kommande år (2021-2023) är tanken att kungen ska få mindre igen, 148-150 miljoner årligen. 

Nämnda personer

H.M. Konung Carl XVI Gustaf

Sveriges konung
Studier i historia, sociologi, statskunskap, finansrätt, ekonomi (Uppsala uni., 1968-69), nationalekonomi (Stockholms uni., 1968–69)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00