Oppositionens kritik: ”Politik för ökade fossilsubventioner”

Miljöbudgeten dras ned med cirka 4 miljarder kronor nästa år. Och en tredjedel av reformutrymmet används till fossila subventioner. Oppositionen håller inte igen på kritiken. Vänsterpartiets Ali Esbati kallar den extrem och pinsam på klimatområdet, Miljöpartiets Per Bolund kallar den kolsvart.

Miljöpartiets språkrör Per Bolund skräder inte orden.<br>
Miljöpartiets språkrör Per Bolund skräder inte orden.
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Johanna Alskog

Regeringens miljöbudget, det vill säga utgiftsområde 20, innehåller ett par satsningar. Framför allt handlar det om en ökning av Industriklivet samt en ökning av anslaget till internationella klimatinvesteringar. I övrigt är det i stort sett mindre eller större nedskärningar i samtliga anslag, framför allt vad gäller skydd och skötsel av natur.

Det här – tillsammans med övriga uppmärksammade åtgärderna från regeringen vad gäller reseavdraget, fossila subventioner till drivmedel, neddragningar på järnvägsunderhåll och en plötslig indragning av miljöbilsbonusen – får oppositionen att rasa.

Klimatkrisen kräver att staten och det offentliga tar en aktivare roll, men nu går vi i motsatt riktning.

– Klimatkrisen kräver att staten och det offentliga tar en aktivare roll, men nu går vi i motsatt riktning. Det är beklämmande, fortsätter han.

Indragningen av miljöbilsbonusen får inte fullt genomslag under nästa år, däremot under år 2024. Då går anslaget från 6 miljarder till noll kronor. Utfasningen av Klimatklivet får också genomslag först längre fram, år 2025 är det anslaget nere på en miljard, enligt regeringens prognos. I anslaget för Klimatklivet ryms också en av regeringens hjärtefrågor på klimatområdet: laddstolpar.

Något förvånande minskar inte bara anslagen till skydd av natur, utan även till åtgärder för redan skyddad natur samt till havsmiljön.

Miljöpartiets språkrör Per Bolund skräder inte orden vid en pressträff tillsammans med Janine Alm Ericson, ekonomisk politisk talesperson.