Delmos läggs ned – och andra nyheter i M-KD-SD-budgeten

Den M-KD-SD-budget som kulturminister Jeanette Gustafsdotter och regeringen har att följa innehåller några förändringar på civilsamhällesområdet. Bland annat ska myndigheten Delmos läggas ned.

Anders Kessling är direktör för Delmos.
Anders Kessling är direktör för Delmos.Foto: Ulrika Pudas
Anders Gustafsson

Myndigheten Delegationen mot segregation, Delmos, ska läggas ned från och med 2023. Men svaren på frågor som när-var-hur återstår att få. Delmos fick ett nedläggningsbesked även i samband med M-KD-budgeten 2018, men då räddades myndigheten kvar av januariavtalet.

Är det kört den här gången?

– Jag kan bara objektivt konstatera att det finns en vårproposition, och där har regeringen ett val att göra: Ska avvecklingsbeslutet verkställas från 2023 eller inte? Om regeringen vill ha kvar Delmos måste de då lägga ett nytt förslag på riksdagens bord, säger Delmos direktör Anders Kessling till Altinget.

Fortsätter tills vidare

Han tillägger att myndigheten också inväntar regleringsbrevet för 2022, som ska komma nu i december.

– Där behöver mycket klargöras. Exakt vad beslutet innebär för oss under 2022 är svårt att säga i nuläget, men som myndighet arbetar vi vidare efter de instruktioner vi har.

Anders Kessling nämner även att segregationen fick en framträdande plats i tisdagens regeringsförklaring.

– Vi har tagit fram viktiga verktyg för att minska och motverka segregation, som segregationsbarometern, och de har tagits emot väl av kommuner och andra aktörer. Det ger en kunskap om hur det ser ut i kommunerna. Jag hoppas och tror att man ska ta tillvara på detta, oavsett hur framtiden blir.

Vårbudget sista hoppet

Enligt Altingets bedömning finns det ytterligare ett par aspekter att ta med i analysen. Förra gången hade även Jämställdhetsmyndigheten ett nedläggningsbeslut hängandes över sig, och den myndigheten har en mer röststark opinion bakom sig än Delmos.

Det andra är att det nuvarande parlamentariska läget gör det svårt att se vad som, likt januariavtalet, skulle göra att beslutet rivs upp. Men om beslutet ska hävas, så är det nog vårbudgeten som är sista möjligheten rent tidsmässigt. Nedläggningshot och oklara omständigheter brukar exempelvis leda till att personalen söker nya jobb.

Scouter och äldre

I övrigt utökas avdragsrätten för gåvor. Beloppsgränsen höjs från 6 000 till 12 000 kronor.

En miljard kronor av biståndet ska öronmärkas för återuppbyggnad av krigshärjade länder.

25 miljoner kronor anslås till att bryta äldres isolering. Den avgående regeringen hade tagit bort de pengarna ur sin proposition. Satsningen tillkom under coronapandemin, nu kvarstår den.

Scouterna får 20 miljoner kronor under perioden 2022-2024. Scouterna har varit något av en långkörare. Deras besvikelse vid den förra regeringens sista budgetproposition ska ses mot en bakgrund av att de tog stort ansvar även under det stora flyktingmottagandet 2015, men glömdes bort i budgetsammanhang även då.

Trossamfunden får tio miljoner kronor i ökade säkerhetsanslag.

Nämnda personer

Anders Kessling

Direktör i Regeringskansliet
Forskarutbildning i statsvetenskap (Uppsala uni. 1999)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00