Debatt

IOGT-NTO: SVL visar en häpnadsväckande dubbelmoral

Sprit och vinleverantörsföreningen (SVL) gillar att visa upp sig som starka försvarare av monopolet medan de i realiteten varken stödjer en begränsad gränshandel eller alkoholmonopolet. SVL har samma trovärdighet i alkoholskattefrågan som tobaksindustrin har i tobaksfrågan, skriver Emil Juslin, IOGT-NTO i en replik.

”Alkoholskatt har många fördelar, förutom att bidra med resurser till bland annat sjukvård och polis så leder högre skatter även till lägre alkoholkonsumtion och mindre alkoholskador.”
”Alkoholskatt har många fördelar, förutom att bidra med resurser till bland annat sjukvård och polis så leder högre skatter även till lägre alkoholkonsumtion och mindre alkoholskador.”Foto: Stina Stjernkvist/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den 25 maj skrev Sprit och vinleverantörsföreningen (SVL) i Altinget om hur höjda alkoholskatter är ett hot mot monopolet. SVL väljer, medvetet, att enbart utvärdera alkoholskatten ur ett gränshandelsperspektiv. Det är för att till och med SVL vet att alkoholskatter är ett av de mest effektiva verktygen vi har för att motverka alkoholskador, något som bekräftas av både det samlade forskningsfältet, WHO och OECD.

Läs också

Alkoholskatt har många fördelar, förutom att bidra med resurser till bland annat sjukvård och polis så leder högre skatter även till lägre alkoholkonsumtion och mindre alkoholskador. Enligt en nysläppt rapport från OECD ger varje investerad krona i alkoholskatter i genomsnitt tillbaka 370 kronor till samhället per år. Egentligen finns det enbart en förlorare på alkoholskatter och det är alkoholindustrin.

En häpnadsväckande dubbelmoral

SVL må ha rätt i att dagens gränshandel försvagar svensk alkoholpolitik, men att lösningen skulle vara att sänka alkoholskatten är ungefär lika effektivt som att ta bort hastighetsbegränsningar för att minska antalet trafikolyckor.

Att släppa in industrier för ohälsosamma produkter i folkhälsopolitiska debatter är fel väg att gå.

Gränshandelsfrågan är i grunden en EU-fråga och behöver lösas på EU-nivå. Dagens EU-regler är både ineffektiva och otydliga, men det finns lösningar. Ett exempel är att bestämma fasta gränser för hur mycket alkohol en individ får ta över gränsen. Detta skulle stärka det svenska monopolet, minska gränshandeln samt förhindra smugglingen. Det finns även ett brett stöd för ett sådant lagförslag på EU-nivå. En grupp är dock emot – alkoholindustrin. Däribland vinorganisationen CEEV som SVL själva är aktiva medlemmar i.

SVL visar därmed prov på en häpnadsväckande dubbelmoral när de offentligt pratar alarmerande om gränshandeln samtidigt som de genom intresseorganisationer försöker upprätthålla den gränshandelspolitik de så gärna kritiserar publikt.

”Varför lyssna på SVL?”

Egentligen är det inte konstigt. Alkoholindustrin tjänar stora pengar på gränshandeln genom att sälja sina produkter billigt till Tyskland. Alkoholindustrin skulle även vara de stora vinnarna om alkoholskatten sänks. Därför, bakom fasaden som fanbärare för monopolet, gömmer sig SVL enda egentliga intresse, att öka sina medlemmars vinster. Detta på bekostnad av samhället genom ökade alkoholskador, ett ökat tryck på sjukvården och fler barn som far illa av alkoholens konsekvenser.

Det landar oss i frågan, varför lyssna på SVL i den alkoholpolitiska debatten?

Utmanar folkhälsan

Om tobaksindustrin skulle kritisera svensk tobaksskatt skulle det framstå som oseriöst, falskt och rent av respektlöst. Men när alkoholindustrin gör detsamma ifrågasätts inte deras intressekonflikt på samma sätt. Detta trots att den produkt de representerar, på samma sätt som tobak, utmanar folkhälsan.

Att släppa in industrier för ohälsosamma produkter i folkhälsopolitiska debatter är fel väg att gå. I Sverige, och globalt, motsätter sig industrin ständigt evidensbaserad lagstiftning och försöker underminera oberoende forskning. Det är därför det bland annat finns en FN-konvention som uppmanar länder att inte bjuda in och lyssna på tobaksindustrin i frågor som rör tobakspolitik. Det är på tiden att alkoholindustrin behandlas på samma sätt.

Läs tidigare inlägg i debatten

Värna monopolet – sänk alkoholskatten

Att höja alkoholskatten är fel väg att gå. All erfarenhet pekar på att det inte kommer att ge önskade förstärkningar av statskassan och inte heller motverka konsumtion. Det skriver Sprit och vinleverantörsföreningen (SVL).


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00