Debatt

Debatt: Sexuella trakasserier måste upphöra på våra arbetsplatser

DEBATT. Rörelsen #metoo har tydligt visat att sexuella trakasserier förekommer i hela samhället och på hela arbetsmarknaden. Det är dags att rensa ut föråldrade normer och strukturer och utveckla arbetsplatser där alla behandlas med respekt, skriver Arbetsgivarverket och SKL.

Eva Liedström Adler, generaldirektör Arbetsgivarverket och Vesna Jovic, vd Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Eva Liedström Adler, generaldirektör Arbetsgivarverket och Vesna Jovic, vd Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Eva Liedström Adler, generaldirektör Arbetsgivarverket
Vesna Jovic, vd Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

De senaste veckornas vittnesmål visar att vi har långt kvar innan alla flickor och kvinnor kan vara trygga med att inte bli utsatta för kränkningar och trakasserier i skolan, på arbetsplatsen, i det offentliga rummet eller hemma. Att så många utsätts är oacceptabelt.

Rörelsen #metoo gör det tydligt att arbetet mot sexuella trakasserier och kränkningar måste fortsätta och att det är problem som inte är begränsade till någon specifik bransch. Det är ett problem i hela samhället och på hela arbetsmarknaden. Att problemen kommer fram i ljuset stärker oss i arbetet mot trakasserier och kränkningar och underlättar initiativ i miljöer där förlegade normer och värderingar fått fotfäste.

Arbetsmiljöverket och DO bör delta

Vi ser att det är organisationskulturer, förmågan att arbeta förebyggande och vidta nödvändiga åtgärder när något inträffar samt problemet med tystnad som är det vi måste jobba med. Vi, som representerar de offentliga arbetsgivarna, bejakar en dialog där arbetsgivarorganisationer och de fackliga organisationerna tillsammans utvecklar bättre verktyg och metodstöd för att ta hand om och förebygga trakasserier. I det arbetet tror vi att även Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannnen bör delta. Vi måste vara beredda att ompröva hur dessa problem hanterats hittills. När vi idag möter regeringen är dessa frågor viktiga att diskutera.

Nytt fokus

Vi, som representerar de offentliga arbetsgivarna, bejakar en dialog där arbetsgivarorganisationer och de fackliga organisationerna tillsammans utvecklar bättre verktyg och metodstöd för att ta hand om och förebygga trakasserier

Det som kommit fram genom #metoo-rörelsen har på ett helt nytt sätt satt fokus på sexuella övergrepp och kränkningar, som vi som arbetsgivare har ett stort ansvar för att förebygga. Det handlar om ledarskap i vardagen och den långsiktiga utvecklingen av våra arbetsplatser. Det ska inte gå så långt som att någon ska behöva bli utsatt innan vi agerar. Det ska vara tydligt att vi har nolltolerans på alla arbetsplatser mot trakasserier.

Som arbetsgivarorganisationer stöder vi medlemmarna och under den senaste tiden har vi, var och en, på olika sätt vidtagit åtgärder för att, statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner bättre ska kunna ta sitt ansvar. Arbetet kan bedrivas på många olika sätt, det är sällan det bara finns en metod eller en lösning.

Arbete på alla nivåer

Arbetet mot trakasserier och kränkningar måste vinnas varje dag och på alla nivåer. Det handlar om att det för varje medarbetare ska vara självklart att anmäla både sådant man själv är med om och sådant som man ser kollegor drabbas av. Men framförallt handlar det om vilken kultur vi har och vill ha på arbetsplatserna. Det är dags att rensa ut gamla, mossiga normer och strukturer och utveckla inkluderande arbetsplatser där alla behandlas med respekt.

Dokumentation

Debatt på Altinget

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vill du medverka i debatten? Kontakta debattredaktionen på debatt@altinget.se


Nämnda personer

Eva Liedström Adler

Tidigare generaldirektör för Arbetsgivarverket, tidigare rikskronofogde
Juridik (Lunds uni., 1981)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00