Damberg ser ljust på svensk ekonomi – oppositionen mer bekymrad

Trots hög inflation anser finansminister Mikael Damberg att svensk ekonomi står sig stark. Regeringens bedömning är att inflationen kommer att återgå till lägre nivåer kommande år. Men den bilden delas inte av oppositionen.

Mikael Damberg tror att inflationen kommer att återgå till lägre nivåer kommande år.
Mikael Damberg tror att inflationen kommer att återgå till lägre nivåer kommande år. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Johan Manell

Regeringen presenterade i dag vårbudgeten (med inriktningen på den ekonomiska politiken) och vårändringsbudgeten (med förslag på ändringar i den nu gällande budgeten). Ändringsbudgeten innehöll förslag på satsningar på totalt 35 miljarder. Fyra av dessa miljarder är det som budgetstriden till stor del kommer att handla om.

Det är kostnaden för förslaget om att höja pensionerna. Förslaget kom till på initiativ av Vänsterpartiet för att ge stöd till Magdalena Andersson som statsminister. Att det är med i budgeten gör att regeringen kan räkna med Vänsterpartiets stöd.

– Det här är ju en samlad produkt där den absolut huvudsakliga delen är vårt pensionsförslag. Vi kommer rösta för det, sen kommer vi säkert ha synpunkter i ett antal frågor som vi också kommer framföra i särskilda yttranden och i debatter, säger Vänsterns ekonomisk-politiska talesperson Ali Esbati till Altinget.

Men för att vårändringsbudgeten ska gå igenom krävs också att Centerpartiet stödjer den. I höstas valde partiet att lägga ned sina röster vilket gjorde att högeroppositionens budgetförslag vann. I dagsläget vill C inte säga hur partiet kommer att agera. Framför allt är partiet skeptiskt till just pensionsförslaget.

– Vi får titta på de alternativ som finns på bordet. Att runda pensionsgruppen och hitta på ett nytt sådant här garantitillägg är inte bra långsiktigt, säger Martin Ådahl till TT.

I vårbudgeten där regeringen gör prognoser för den ekonomiska utvecklingen är den stora skillnaden jämfört med höstbudgeten att inflationsprognosen har skjutit i höjden. Enligt regeringens beräkningar så kommer inflationen (KPIF) att hamna på 4,6 procent under 2022. I den förra prognosen var motsvarande siffra bara 2,1 procent.

Men de kommande åren bedömer regeringen att den kommer att minska igen.

– Vår prognos är fortfarande att vi har tillväxt i ekonomin även om den justeras ner något. Vi ser en väldigt stark arbetsmarknad och prognoserna framåt ser väldigt ljusa ut, säger finansminister Mikael Damberg (S) till Altinget och fortsätter:

– Vi räknar fortfarande med att inflationen kommer att sjunka tillbaka nästa år. De flesta internationella bedömare gör samma prognos. Men skulle det visa sig att inflationen blir långvarig och biter sig fast så är vi i ett sämre ekonomiskt läge.