Avmattad pandemi fortsätter att kosta för myndigheterna: ”Stor osäkerhet”

Pandemihanteringen fortsätter att kosta för myndigheterna. Testning och vaccin är fortsatt tunga budgetposter för Folkhälsomyndigheten, och Läkemedelsverket och Socialstyrelsen får mer pengar för att hantera pandemieffekterna. Enligt Folkhälsomyndighetens ekonomichef Christina Forss är osäkerheten inför fortsatt smittspridning stor.

Vaccin och testning är två av Folkhälsomyndighetens tyngsta budgetposter.
Vaccin och testning är två av Folkhälsomyndighetens tyngsta budgetposter. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Marie Lundahl

Trots att pandemin mattats av och inte märks lika tydligt som tidigare har många myndigheter fortsatt höga kostnader för att hantera effekterna av den.

Folkhälsomyndigheten har i tidigare budgeteringar för 2022 fått ökade anslag. Förutom beredskap och uppföljning av data är testning och vaccin myndighetens två mest kostnadstunga områden. 

Förutom personalkostnader så är alla typer av kommunikationsinsatser kostsamma eftersom vi anlitar externa byråer.

– Där har vi fått ganska höga anslag. Men det råder också en stor osäkerhet kring utvecklingen av smittspridningen under hösten och vilka kostnader som vi kommer att ha, säger Christina Forss, ekonomichef på Folkhälsomyndigheten, till Altinget.

– Men det finns krediter på de posterna som gör att vi känner oss trygga med de anslag vi har fått.

Folkhälsomyndigheten fick 104 miljoner kronor i en av ändringsbudgetarna som kom tidigare i år, pengar som ska gå till fortsatta kommunikationsinsatser om vaccinering mot covid-19.

Vad är det som kostar i kommunikationsinsatserna mer konkret?

– Förutom personalkostnader så är alla typer av kommunikationsinsatser kostsamma eftersom vi anlitar externa byråer, säger Christina Forss.