Debatt

V: Skärp straffen för brott mot arbetsmiljölagen

DEBATT. Ministern går emot sin egen ambition om att förhindra dödsolyckor genom att inte ge mer resurser till Arbetsmiljöverket. Arbetslivskriminaliteten behöver hejdas med skärpta regler och straff, skriver Ali Esbati (V).

Ali Esbati (V), arbetsmarknadspolitisk talesperson.
Ali Esbati (V), arbetsmarknadspolitisk talesperson.Foto: Nikolaj Jonas Blegvad/Wikimedia Commons
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Ali Esbati (V)
Arbetsmarknadspolitisk talesperson
 
 
Under flera decennier minskade antalet dödsolyckor i arbetslivet successivt, men de senaste åren har trenden vänt. Förra året dog 58 personer till följd av arbetsplatsolyckor. Bara hittills i år har 27 människor dött på jobbet. Varje dödsolycka är en tragedi. Det är hög tid att vända utvecklingen och stoppa döden på jobbet.

Räcker inte

Förra mandatperioden vidtog Vänsterpartiet och regeringen ett flertal åtgärder för att stärka arbetsmiljöarbetet efter högerregeringens nedskärningar. Vi tillförde bland annat mer resurser till Arbetsmiljöverket, stärkte skyddsombudens verksamhet och inrättade en ny myndighet för arbetsmiljökunskap. 

Vi kan konstatera att det inte räcker - det krävs fler åtgärder för att förhindra dödsolyckor på arbetet.

Ministern går emot sig själv

Under våren har ansvariga ministrar träffat arbetsmarknadens parter och inlett en dialog med berörda myndigheter och organisationer. Vänsterpartiet välkomnar detta och förutsätter att regeringen lyssnar på fackens krav. 

Samtidigt kan vi konstatera att regeringen valt att inte satsa några extra resurser på Arbetsmiljöverket. Enligt myndigheten kommer det att leda till färre inspektörer, vilket påverkar inspektionsverksamheten negativt. 

Det går stick i stäv med arbetsmarknadsministerns ambition att förhindra dödsolyckor på jobbet.

Det går stick i stäv med arbetsmarknadsministerns ambition att förhindra dödsolyckor på jobbet.

Våra förslag på åtgärder

Vänsterpartiet kan aldrig acceptera att människor dör till följd av sitt jobb. Döden på jobbet måste stoppas. Det kräver dels mer resurser, dels skärpta lagar, regler och straff. Vi föreslår därför bland annat följande åtgärder:

1. Tillsätt en statlig kriskommission

Kommissionen ska ta ett helhetsgrepp kring dödsolyckor i arbetslivet och föreslå konkreta åtgärder för att vända utvecklingen och uppnå nollvisionen.

2. Stärk Arbetsmiljöverket och skyddsombuden

Arbetsmiljöverket behöver mer resurser för att öka antalet inspektörer och genomföra fler inspektioner. Skyddsombudens rätt till utbildning, vidareutbildning och fortbildning behöver stärkas. Tillträdesrätten för regionala skyddsombud behöver utökas.

3. Stoppa arbetslivskriminaliteten

Mer resurser till myndighetssamverkan mellan Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, polisen, Skatteverket och Migrationsverket i syfte att stoppa arbetslivskriminaliteten. Oseriösa arbetsgivare som inte tar sitt arbetsmiljöansvar ska inte få verka på svensk arbetsmarknad.

4. Skärpta straff och sanktioner

Arbetsmiljö- och arbetstidslagarna måste skärpas och straffsanktioner återinföras i fall där det gäller människors liv och hälsa. Den högsta nivån på sanktionsavgifterna bör höjas. Arbetsgivare som missköter sitt arbetsmiljöansvar ska straffas.

5. Stärk rättsväsendets arbete med arbetsmiljöbrott

Resursbrist är en huvudorsak till att så få dödsolyckor prövas i domstol. För att förbättra möjligheten för polis och åklagare att utreda arbetsmiljöbrott behövs det både mer resurser och fler utredare och åklagare som arbetar specifikt med arbetsmiljöbrott.

Nämnda personer

Ali Esbati

Tidigare riksdagsledamot (V), tidigare ekonomisk-politisk talesperson
Civilekonom (Handelshögskolan i Stockholm, 2001)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024