C om arbetsmiljöproblem: "Utöka första linjens psykiatri" 

SLUTREPLIK. Arbetsmiljöverket brister i sitt uppdrag och många företag förstår inte regelverken. Det behövs hårdare tag mot arbetsmiljöbrott och de som lider av stress och psykisk ohälsa behöver få hjälp snabbare, skriver Centerpartiet.

Alireza Akhondi (C) 
Arbetsmarknadsutskottet
 

Förra året gick 58 personer till jobbet i Sverige för att aldrig mer komma hem. För fjärde året i rad har antalet dödsfall i arbetsplatsolyckor ökat. Ännu högre blir siffrorna om man också räknar in alla dem som dör av indirekta arbetsrelaterade skador. Vi i Centerpartiet kommer aldrig acceptera att människor dör på sin arbetsplats på grund av att den fysiska säkerheten eller psykosociala arbetsmiljön är bristfällig. Vi kan inte – och ska inte – sluta förbättra arbetsmiljön.

Inte bättre förr

Det var inte bättre förr, särskilt inte när det gäller arbetsmiljöfrågor. Under 1970-talet miste årligen uppemot 200 personer livet på svenska arbetsplatser. På många sätt har arbetsmiljöarbetet gått framåt, framförallt om man räknar in att antalet arbetade timmar mångdubblats sedan dess. Men varje dödsfall är ett dödsfall för mycket. Det står därför alldeles klart att den nollvision som regeringen tagit fram fortfarande är långt ifrån tillräcklig.

Arbetsmiljöverket brister

Idag tycker fler än fyra av tio företag att det är svårt att förstå regelverken inom arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljöverket brister i sitt fokus på att stödja och informera företagen om hur regelverken fungerar och här finns det en enorm utvecklingspotential. Kraven på säkerhet är höga, men de efterföljs inte alltid. En viktig åtgärd är att alla anmälningar och tillbud måste följas upp, vilket idag inte görs i tillräckligt stor utsträckning.

“Utöka första linjens psykiatri”

Man måste agera kraftigt mot de företag som bryter mot arbetsmiljöföreskrifterna, både när det gäller varningar, uppföljning och böter. Sjuktalen har under de senaste åren ökat och antalet personer som lider av psykisk ohälsa har nått rekordnivåer. Samtidigt som stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa ökar, inte minst hos kvinnor, är tillgången till stöd idag alldeles för dålig. Den som lider av psykisk ohälsa måste snabbt få tillgång till hjälp för att inte bli sämre och fastna i sjukskrivning. Centerpartiet vill satsa på att kraftigt utöka första linjens psykiatri för att utbilda fler som kan erbjuda enklare samtalsstöd för personer med stressyndrom och psykisk ohälsa.

Förebyggande arbete

Vi vill även fortsätta satsa på forskning om kvinnors arbetsmiljö, som ett viktigt steg för att motverka ”den långsamma döden” på arbetsplatser där personer dör i förtid på grund av en för hård arbetsmiljö. Idag gör arbetsmarknadens parter mycket för att förbättra inom arbetsmiljöområdet och för att se över faktorer som rör arbetsbelastning och arbetstider. För att lösa problemet med arbetsplatsolyckor krävs ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete.

Riktade insatser

Forskning, tillämpning av ny kunskap och uppföljning är helt avgörande för att minska antalet döds- och sjukdomsfall. Det behövs riktade insatser mot riskbranscher. Det går faktiskt att göra något åt de säkerhetsrisker som finns på arbetsplatserna. Nu krävs det att regeringen sätter in de viktiga åtgärder som gör att nollvisionen blir verklighet. Ingen ska behöva känna sig otrygg på sin arbetsplats eller riskera sitt liv och sin hälsa när man går till jobbet. 

Forrige artikel FI: Kvinnor med låg utbildning dör tidigast  FI: Kvinnor med låg utbildning dör tidigast  Næste artikel L: Det måste bli enklare att anmäla arbetsmiljöbrott L: Det måste bli enklare att anmäla arbetsmiljöbrott
Nyanlända ska rivstarta med intensivår hos Arbetsförmedlingen

Nyanlända ska rivstarta med intensivår hos Arbetsförmedlingen

NYANLÄNDA. Arbetsförmedlingen ska införa ett intensivår för nyanlända med praktik och språkinsatser som ska öka nyanländas inträde på arbetsmarknaden. SD och M är skeptiska, medan V är positiva.

– För att lyckas med detta tror jag att det behövs en hållbar och realistisk migrationspolitik, säger Mats Green (M).