L: Det måste bli enklare att anmäla arbetsmiljöbrott

DEBATT. Arbetsgivarnas dåliga planering orsakar stress och psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning för kvinnor. #Metoo har visat hur otrygghet och gränslöshet kan prägla arbetsplatser, skriver Liberalerna.

Maria Nilsson (L)
Arbetsmarknadsutskottet
 

Mycket har skrivits om den hastiga döden på jobben, men den långsamma döden har det skrivits mindre om, det som sker när vi sakta men säkert arbetar eller stressar ihjäl oss.

Den psykisk ohälsan är i dag den näst vanligaste orsaken till sjukskrivning. Bland kvinnor är det den vanligaste orsaken. Anmälningarna av arbetssjukdomar bland kvinnor till följd av organisatoriska och sociala problem har ökat åtta år i rad.

Kvinnorna får ta ansvaret 

Det handlar inte om vad vi lite raljant ibland beskriver som att livspusslet inte går ihop, att kvinnor idag ska vara så perfekta och så vältränade att vi blir sjuka. Vad är det vi egentligen gör när vi säger så? Jo vi lägger tillbaka ansvaret på kvinnorna.

Mycket av den stress och överbelastning som många av arbetstagarna känner beror ofta på dålig planering ifrån arbetsgivarsidan. Ständigt nya och högre krav orsakar stress och utbrändhet, speciellt när höjda krav inte medför mer resurser eller inflytande över beslut.

Sexuella trakasserier

Men all psykisk ohälsa beror inte på stress. Psykisk ohälsa kopplat till arbetsplatsen kan också bero på sexuella trakasserier, diskriminering och andra former av utsatthet.

Under #metoo förra hösten såg vi hur många svenska arbetsplatser präglades av otrygghet, gränslöshet, att inte veta hur eller om dina närmaste arbetskamrater, chefer ska bete sig. Uppropen har blottlagt det systematiska förtryck och kränkningar som flertalet kvinnor har fått utstå på sina arbetsplatser. I förlängningen leder det till bland annat psykisk ohälsa.

Liberalerna vill:

1. förbättra hälso- och sjukvården relaterat till stress och psykisk ohälsa. Det förebyggande arbetet och rehabiliteringsarbetet behöver bli bättre före, under och efter sjukskrivningsperiod.

2. att det ska bli enklare för arbetstagare att anmäla sina arbetsplatser till Arbetsmiljöverket och DO. En polisanmälning i händelse av en metoo-situation är nödvändig men långt ifrån tillräcklig. En arbetsplats där sådant beteende har förekommit behöver förändringar. När inte detta görs behöver det uppmärksammas, det kan ske genom arbetsmiljöverket och DO.

3. att tips och anmälningar skulle kunna användas i högre grad för att upptäcka arbetsplatser med bristfällig arbetsmiljö. Jämfört med exempelvis Norges motsvarande myndighet får Arbetsmiljöverket in betydligt färre tips – 1 600 jämfört med 7 000 i Norge.

4. förändra skyddsombudens roll. Grunden för en ny skyddsombudsorganisation bör vara att de inte längre ska tillsättas av de lokala arbetstagarorganisationerna utan av dess arbetstagare.

Facklig organisation saknas

Liberalerna huvudregel är att alla arbetsplatser oavsett om det finns gällande kollektivavtal eller inte, måste vara säkra och bra arbetsplatser. Antalet fackanslutna har minskat, vilket leder till att fler arbetsplatser inte har någon lokal facklig organisation som kan tillsätta ett skyddsombud.

I dagarna kommer den proposition som slår fast att det ska vara möjligt att arbeta till 69 år att debatteras i riksdagens kammare. Liberalerna instämmer i att fler ska ha möjlighet att arbeta längre upp i åldern. Men för att detta ska vara möjligt behöver det ske stora förändringar inom arbetsmiljöområdet.  

Forrige artikel C om arbetsmiljöproblem:  C om arbetsmiljöproblem: "Utöka första linjens psykiatri"  Næste artikel Teknikföretagen: Sverige riskerar att tappa ytterligare kompetens Teknikföretagen: Sverige riskerar att tappa ytterligare kompetens
Coronakrisen tvingar Arbetsförmedlingen att utvecklas

Coronakrisen tvingar Arbetsförmedlingen att utvecklas

INTERVJU. Trots att arbetslösheten rusar i höjden och lågkonjunkturen hotar med utslagna branscher går det rätt bra för Arbetsförmedlingen (AF) just nu, enligt Linda Schön Doroci, direktör verksamhetsområdet Direkt.

– Investeringarna i vårt digitaliseringsarbete har visat sig vara viktiga, säger hon till Altinget.