UKÄ: 80 procent av doktorsexaminerade får jobb

KORTNYTT. Fler avlägger en doktorsexamen och tre år efter är etableringsgraden 80 procent, visar statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

UKÄ:s rapport Doktorsexaminerades etablering på arbetsmarknaden - Examinerade åren 1998–2012 visar att antalet personer som avlägger en doktorsexamen har ökat. I slutet av  2016 examinerades närmare 3 000 personer per år jämfört med närmare 800 personer per år i slutet av 1970-talet. Rapporten visar också på att könsfördelningen har blivit mer jämn, jämfört med 1970-talet då andelen som avlade en doktorsexamen var 14 procent kvinnor och 86 procent män.

UKÄ meddelar också att drygt 80 procent av de som tog en doktorsexamen 1998-2012 är etablerade på arbetsmarknaden efter 3 år. Efter 8 år är siffran närmare 90 procent. Generellt har män en högre etablering än kvinnor och personer med utländsk bakgrund har lägre etablering än de med svensk bakgrund. 

Login