Färre hinder ska ge jobb för akademiker

INTEGRATION. Snabbspåren fungerar över förväntan konstaterar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Nu presenteras även spår för att nyanlända socionomer och samhällsvetare lättare ska etablera sig på arbetsmarknaden. Något som facken länge efterfrågat.

För att skynda på nyanländas etablering på arbetsmarknaden har regeringen sedan tidigare presenterat ett tiotal så kallade snabbspår. Tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fack har Arbetsförmedlingen identifierat hinder och föreslagit insatser för att ta bort flaskhalsar på arbetsmarknaden. Sedan diskussionerna påbörjades för knappt ett år sedan har 1 700 nyanlända påbörjat en insats. Nu lanseras ytterligare två snabbspår, ett för samhällsvetare och ett för socionomer. Det är mycket efterlängtat enligt Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR.

– Vi vet att det finns en situation inom framförallt socialtjänsten som är väldigt tuff. Man kan vända på det och säga att det här är ett sätt att få SKL, politiker och lokala arbetsgivare att satsa på att arbetsplatserna fungerar bättre, säger hon till Altinget.

Snabbspåren innebär också att det ställs krav på arbetsgivaren att se över sina arbetsplatser och att den erfarenhet och kompetens för att faktiskt handleda nyanlända akademikerna finns på plats. Men det finns också ett annat värde, enligt Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision.

Login