Svenskt näringsliv: Strategi mot dödsolyckor på arbetsplatser krävs

DEBATT. Ökade kunskaper och ett sammanhållet arbete om verkliga orsaker till dödsolyckor krävs. "Vi kan inte finna lösningar innan vi vet problemet", skriver tre arbetsmiljöexperter från Svenskt näringsliv.

Anna Bergsten
Arbetsmiljöexpert Svenskt Näringsliv
Amelie Berg
Arbetsmiljöexpert Svenskt Näringsliv
Bodil Mellblom
Arbetsmiljöexpert Svenskt Näringsliv

 

Svenskt Näringsliv, våra medlemsorganisationer och parterna gemensamt har starkt fokus på arbetsmiljöfrågor, till exempel inom ramen för Prevent och AFA Försäkring. Framförallt läggs fokus på förebyggande arbete. Vi kan dock alltid göra mer på både branschnivå och på en mer övergripande nivå. Varje dödsfall är ett för mycket och utvecklingen för dödsolyckor på arbetet för 2018 och hittills för 2019 är mycket beklaglig.

Definiera problemen

Det är oacceptabelt att människor förolyckas på sina arbetsplatser. Därför är det viktigt att vi har rätt kunskap om vilka olika orsaker som ligger bakom dödsolyckorna och vilka insatser som ger resultat så att vi kan arbeta mer effektivt för att undvika dödsolyckor och andra allvarliga olyckor i arbetslivet. 

Men vi kan inte finna lösningar innan vi vet problemet. Först då kan vi sätta in träffsäkra åtgärder som verkligen kan påverka.

Det finns många faktorer och orsaker som kan ha betydelse, till exempel machokultur, bristande ledarskap, individens egna beslut, säkerhetskultur, dåliga tekniska lösningar, introduktion av nyanställda, tidsbrist, alkohol och droger, väglag, tredje man, tekniska fel, väder och vind. Idag saknas ett sammanhållande och strategiskt arbete när det gäller orsaker till dödsolyckor.

Att följa regler

Samtliga, inklusive medarbetaren, ansvarar för en god säkerhetskultur. Även om arbetsgivaren har huvudansvaret måste samtliga på arbetsplatsen bidra. Att följa regler, instruktioner och rutiner på arbetsplatsen är inte bara ett krav enligt arbetsmiljölagen utan borde dessutom vara en självklarhet för alla som befinner sig där. Det handlar inte om att lägga skuld på den enskilda medarbetaren utan om att alla ska hjälpas åt för att skapa en säkerhetskultur.

“Fånga upp det som fungerar”

Allt handlar dock inte om att fokusera på brister. Vi måste också bli bättre på att fånga upp det som fungerar bra i arbetsmiljöarbetet och förstärka det. Överlag har vi bra en arbetsmiljö i Sverige och frågan ligger högt upp på de allra flesta företags agendor, något som också syns i olycksstatistiken.

Även om vi nu, de senaste åren, har haft fler dödsolyckor så är den långsiktiga trenden ända sedan 50-talet nedåtgående. Samtidigt har antalet arbetade timmar i ekonomin vuxit. Bara mellan 2001 och 2017 ökade antalet arbetade timmar per vecka med 12 procent i hela ekonomin. Det genomförs alltså väldigt mycket bra arbetsmiljöförbättrande åtgärder som förtjänar att lyftas fram.

Fler skyddsombud

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet och en fungerande lokal samverkan är viktigt för att förbättra arbetsmiljön och öka säkerheten. Det lokala skyddsombudet har därför en betydelsefull roll. Vi behöver diskutera konstruktiva förslag för att få fler att vilja bli skyddsombud samt problematiken kring de fackliga regionala skyddsombuden. Det är lätt att konfliktytorna hamnar i fokus, i stället för vikten av god lokal samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare.

Forrige artikel V: Skärp straffen för brott mot arbetsmiljölagen V: Skärp straffen för brott mot arbetsmiljölagen Næste artikel FI: Kvinnor med låg utbildning dör tidigast  FI: Kvinnor med låg utbildning dör tidigast 
Coronakrisen tvingar Arbetsförmedlingen att utvecklas

Coronakrisen tvingar Arbetsförmedlingen att utvecklas

INTERVJU. Trots att arbetslösheten rusar i höjden och lågkonjunkturen hotar med utslagna branscher går det rätt bra för Arbetsförmedlingen (AF) just nu, enligt Linda Schön Doroci, direktör verksamhetsområdet Direkt.

– Investeringarna i vårt digitaliseringsarbete har visat sig vara viktiga, säger hon till Altinget.