"Så värnar vi om nya exportföretag"

DEBATT. Sverige behöver förbättra ramvillkoren för exportföretag för att kunna nå den globala marknaden och trygga välståndet. Bland annat behöver internationalisering blir en integrerad del av policy för innovation, skriver Martin Andersson och Johan Eklund, Entreprenörskapsforum.

Placeholder image
Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor Blekinge tekniska högskola och Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor Blekinge tekniska högskola
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor Blekinge tekniska högskola
Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor Blekinge tekniska högskola

Svenska företag har i en internationell jämförelse låga tillväxtambitioner. Enligt Global Entrepreneurship Monitor är det endast i krisländerna Grekland, Italien och Spanien som färre entreprenörer planerar att växa. Sverige skulle, om vi hade tillväxtföretag motsvarande landets storlek, ha 45 procent fler, enligt en undersökning publicerad i Financial Times. Med en liten hemmamarknad är det särskilt viktigt att ha ramvillkor som ger goda förutsättningar för företag att nå ut globalt. Sveriges entreprenörer verkar i en miljö präglad av global konkurrens. Finns inte förutsättningarna för att ta risk, satsa på innovation och växa kan verksamheter omlokaliseras till andra länder. Något som i sin tur påverkar svensk välfärd.

Internationalisering främjar innovation

Uppskalning och internationalisering av företag går hand i hand, särskilt för företag med sin bas i länder med en liten hemmamarknad. Forskning tyder också på att internationalisering ökar företagens incitament att investera och satsa på innovation. Genom internationalisering etableras dessutom nätverk för att nå ut med nya innovationer som i sin tur ger konkurrensfördelar. Finns det hinder och kostnader för att skala upp genom att bygga upp en ”egen” globala värdekedja är ofta försäljning till etablerade multinationella företag en alternativ kommersialiseringsstrategi, särskilt för nya teknik- och innovationstunga bolag.

Behövs bra villkor

Goda villkor för att starta och skala upp nya internationellt konkurrenskraftiga företag är därför väsentligt. Sverige behöver värna kommande framväxt av nya exportföretag och låga trösklar för internationalisering. För att fler ska skala upp sina verksamheter och nå ut på globala marknader måste politiken förbättra grundförutsättningarna för begynnande exportföretag. Vi föreslår därför att:

  • internationalisering blir en integrerad del av policy för innovation. Forskning har visat ett starkt positivt samband mellan internationalisering, innovation och produktivitet.
  • det genomförs en stor satsning på att säkerställa arbetskraft med konkurrenskraftiga kunskaper inom digitaliseringsområdet, till exempel programmering, data- och mjukvaruutveckling, via utbildning och arbetskraftsinvandring. Det finns ett stort behov av denna kompetens, upp till fyra av tio FoU-anställda utvecklar programvara.
  • Sverige investerar i attraktiva och internationellt konkurrenskraftiga miljöer för kunskaps- och teknikintensiv industriell verksamhet genom bland annat spetsforskning på svenska lärosäten. En sådan satsning bör kompletteras med åtgärder som stimulerar kunskapsspridning och experimenterande med affärsmodeller och industriella tillämpningar genom entreprenörskap.
  • Sverige tar krafttag för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Samtidigt som andelen högutbildade är högre än någonsin ökar antalet vakanser. Många företag får tacka nej till ordrar för att de inte hittar personal med rätt kompetens.
  • åtgärder genomförs för en fungerande hyresmarknad för bostäder och ett effektivare nyttjande av befintligt bestånd. Bostadsmarknaden är en flaskhals som försvårar rekrytering, och därmed expansion, i Sverige.

Mer konkurrens än någonsin

Den globala tjänsterevolutionen står för dörren samtidigt som nya innovationer, digitalisering och globalisering konkurrensutsätter svenska företag mer än någonsin.

Den globala tjänsterevolutionen står för dörren samtidigt som nya innovationer, digitalisering och globalisering konkurrensutsätter svenska företag mer än någonsin. Denna utveckling förutsätter att svenska företag erbjuds goda ramvillkor att skala upp och öka sin globala försäljning för att fortsatt leverera välstånd i Sverige.

Dokumentation

Frågan diskuteras även i seminariet Hur kan fler svenska företag skala upp och öka sin globala försäljning? som anordnas av Entreprenörskapsforum under Almedalsveckan.Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor