Så ska fler utrikes födda kvinnor ta sig in på arbetsmarknaden

Fler ska omfattas av etableringsprogrammet och Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och kommunerna ska bli bättre på att informera nyanlända om deras möjligheter och krav. Det föreslår utredare Elin Landell.

”Förslagen passar väl in i den tanke som vi har att förstärka både krav och möjligheter i integrationspolitiken. Det här är saker som vi kommer ha i övervägande framöver”, säger arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L).
”Förslagen passar väl in i den tanke som vi har att förstärka både krav och möjligheter i integrationspolitiken. Det här är saker som vi kommer ha i övervägande framöver”, säger arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L).Foto: Christine Olsson/TT
Rebecka Prahl

Det finns ett tydligt sysselsättningsgap mellan utrikes födda män och utrikes födda kvinnor, konstaterar utredare Elin Landell, som nu redovisar sitt delbetänkande för hur fler utrikes födda kvinnor ska få bättre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. De föreslagna insatserna beräknas totalt kosta 570 miljoner kronor. 

Fler ska få möjlighet att delta i etableringsprogrammet genom att man utökar vilka som får ta del av programmet till att även gälla medföljande till arbetskraftsinvandrare eller de som invandrar för att gifta sig, till exempel. Genom detta räknar utredaren med att ytterligare 5 000 kvinnor kommer ingå i etableringsprogrammet. 

– Vi vill åstadkomma ett mer individualiserat etableringsprogram. Det ska vara lika för kvinnor och män, och det ska vara inriktat på kompetensförsörjning, säger Elin Landell på en pressträff. 

Altinget logoArbetsmarknad
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget arbetsmarknad får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00