Så ska de otrygga anställningarna minska 

ARBETSTID. En färsk utredning om ett hållbarare arbetsliv föreslår "utvecklingstid" och nya regler för anställningar. Flexibilitet för arbetsgivare ska finnas kvar samtidigt som anställningstryggheten för arbetstagare ska öka.

- Arbetstagare ska skyddas från godtycke, säger utredare Anders Wallner till Altinget. 

När utredningen tillsattes 2017 var det politiska läget annorlunda från idag. Utredare Anders Wallner, tidigare partisekreterare för MP, anade att utredningen skulle presenteras i ett betydligt mer komplicerat parlamentariskt läge. Och så blev det.

Han är positiv inför framtiden och menar att regeringspartierna S och MP tillsammans med C och L kan ta viktiga kliv framåt för att modernisera arbetsmarknaden.

– Vårt förslag är inte något drömförslag för någon av partsorganisationerna eller partierna. Vi tycker att det i överenskommelsen mellan S, MP, C och L finns ingångar för att arbeta för ett hållbart arbetsliv. Det här är ett förslag som kan få ett bredare stöd, säger Anders Wallner.

Login