Regeringen vill att fler ska omfattas av a-kassa

KORTNYTT. Regeringen tillsätter en utredning kring utformningen av arbetslöshetsförsäkringen för att ge trygghet för fler.

Arbetslöshetsförsäkringen, även kallad a-kassa, är tänkt att underlätta rörlighet på arbetsmarknaden genom att säkerställa ekonomisk trygghet vid arbetsomställning. Nu ska den utredas för att kartlägga hur försäkringen kan effektiviseras, meddelare regeringen. 

Regeringen anser att a-kassan måste anpassas bättre till dagens arbetsmarknad. Utredningen ska se över möjligheterna till en ny utformning där bland annat fler kan inkluderas av arbetslöshetsförsäkringen. 

– Alldeles för många står i dag utanför arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen har förbättrat försäkringen på flera sätt, men vi behöver se till att fler kan omfattas av den trygghet som arbetslöshetsförsäkringen ska ge. Det är viktigt för en fungerande arbetsmarknad med omställning mellan olika jobb, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S).

Login