Krönika av 
Fia Ewald

Regeringen borde ha panikångest över SKR:s brist på insyn

Om regeringen oroas av brist på insyn i den privata välfärden så borde den vara lika orolig över SKR. Det skriver Fia Ewald, som inte kan förstå vad som hindrar regeringen att låta den nya utredningen om offentlighetsprincipen omfatta även SKR, vars verksamhet är skymd både nu och i framtiden.

Regeringen har precis tillsatt en ny utredning med uppdrag att se hur offentlighetsprincipen skulle kunna införas i skattefinansierad vård- och omsorg som bedrivs av privata huvudmän.
Regeringen har precis tillsatt en ny utredning med uppdrag att se hur offentlighetsprincipen skulle kunna införas i skattefinansierad vård- och omsorg som bedrivs av privata huvudmän.Foto: Janerik Henriksson/TT
Fia Ewald
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Regeringen har precis tillsatt en ny utredning med uppdrag att se hur offentlighetsprincipen skulle kunna införas i skattefinansierad vård- och omsorg som bedrivs av privata huvudmän. Detta är ett kompletterande uppdrag i anslutning till Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62). Regeringen trycker framför allt på allmänhetens rätt till insyn men framhåller också öppenhetens betydelse för att undvika maktmissbruk och korruption.

Uppdraget är mycket välkommet förstås men det känns som om regeringen borde lägga ett tilläggsuppdrag till utredaren i en minst lika angelägen fråga, nämligen att utreda hur offentlighetsprincipen kan tillämpas i arbetsgivar- och intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR). Samtliga frågor som regeringen anser ha betydelse att utreda vad det anbelangar vårdgivarna vill jag hävda är än mer viktiga när det kommer till SKR.

SKR:s tysta sfär

SKR har till skillnad från privata vårdgivare var och en för sig en betydande strukturell inverkan på det svenska samhället. Under tiotalet har regeringen i allt högre grad valt att slussa medel till kommuner och regioner via SKR i stället för direkt till mottagarna eller via en myndighet. Detta har byggt upp en unik maktposition för SKR som kastat om rollerna mellan medlemmarna och arbetsgivarorganisationen så att den senare fått allt mer makt på medlemmarnas bekostnad.

Vi kommer att sakna möjlighet att gå tillbaka och rekonstruera ett viktigt skede i vår gemensamma historia

Samtidigt har det fattats fler strategiska inriktningsbeslut gällande den kommunala verksamheten som då förts in i SKR:s tysta sfär. Den som söker underlagen till besluten kommer inte att få ut dem vare sig hos SKR eller hos kommunala företrädare som deltagit. Tro mig, jag har kollat upp huruvida kommunala representanter diariefört det material de fått i samband med de grupparbeten de ingått i och det har de inte. SKR:s nuvarande sätt att fungera minskar därmed insynen även i regioners och kommuners egen verksamhet.

Fackligt inflytande saknas

Tyvärr är insynen i SKR inte skymd bara i nuet utan även för framtiden. Arkivlagen som bland annat syftar till att ge framtiden möjlighet att gå tillbaka och förstå hur viktiga beslut formats inom den offentliga verksamheten gäller inte heller den SKR. Den svenska samhällsforskningen kommer att gå miste om en central pusselbit och vi kommer att sakna möjlighet att gå tillbaka och rekonstruera ett viktigt skede i vår gemensamma historia. En vit fläck har uppstått både i nuet och för framtiden.

Ytterligare en märklig aspekt är hur det fackliga inflytandet helt saknas i SKR trots de stora beslut som fattas där. Detta hade varit begripligt om SKR hållit sig till sin roll som renodlad arbetsgivarorganisation men när det är passerat stadium och man ägnar sig åt hela sektorns strategiska frågor är det mycket förvånande att sektorns fackliga organisationer har funnit sig i att bli helt osynliga. Vore det inte det naturliga i den svenska modellen att vårdens fackliga företrädare åtminstone fick sitta på åhörarplats när sjukvårdsdelegationen som hanterar övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor inklusive läkemedelsfrågor, högspecialiserad vård samt tandvårdsfrågor har möten? Det skulle även tillföra en granskning av processen av kvalificerade bedömare.

Skapa tryck

Att brist på insyn i offentliga maktcentra dessutom är en betydande riskfaktor för korruption är väl känt. Om regeringen är orolig för de privata friskolornas brist på offentlighet så borde den ha panikångest för SKR:s varande. Lyckligtvis sitter regeringen på makten att göra något åt det och jag kan inte förstå vad som skulle kunna utgöra ett hinder för att skapa ett tilläggsuppdrag till ovan nämnda utredning. För att skapa litet tryck nu när det ändå är valår så bör varje intresserad väljare ställa en fråga till ”sina” kandidater till kommuner, regioner och riksdagen: vad tänker du göra åt SKR?

Fakta

Fia Ewald är informationssäkerhetsexpert, konsult, tidigare tidigare chef för MSB:s enhet för systematisk informationssäkerhet samt fristående gästkrönikör i Altinget.

Tidigare krönikor

”Digitalisering” är inte digitalisering om bara en mindre grupp människor styr

SKR:s makt över det offentliga måste vädras i valrörelsen

Myndigheter som DIGG måste sluta fega ur och ta sitt ansvar

Limbo i molnet – nu behövs krisinsikt hos myndigheterna

- Röj bort grogrunden för korruption inom SKR


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00