Rapport: Sänkta avgifter för unga skapade jobb för fler

TRÖSKLAR. Reformen med sänkta arbetsgivaravgifter för unga hade två positiva effekter, enligt en rapport från Entreprenörskapsforum. Företagarna blev dels mer benägna att anställa unga, dels att anställa fler oavsett ålder.

Placeholder image
Foto: Henrik Montgomery/TT

 2007 års reform med sänkta arbetsgivaravgifter för unga var en effektiv reform, enligt forskarna bakom en rapport från Entreprenörskapsforum. Förutom att företagen anställde fler unga, fler oavsett ålder, så ska reformen även ha skapat cirka 1 100 arbetstillfällen för icke-västerländska invandrare.

– Resultatet utgör en stark indikation på att sänkta arbetskraftskostnader behövs för att få fler utrikes födda i arbete, säger Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi vid Högskolan Dalarna och forskningschef vid Handelns forskningsinstitut, medförfattare till rapporten.