Privata bolag är inte bättre på att förmedla jobb

KORTNYTT. Privata bolag är inte bättre på att förmedla jobb än statliga arbetsförmedlingar visar en rapport från Arbetsmarknadsutredningen

Under valrörelsen lovade både Alliansen och Sverigedemokraterna att lägga ned  Arbetsförmedlingen, eftersom de anser att de inte lyckats med sitt uppdrag. I stället vill partierna att arbetslösa ska få hjälp av privata aktörer, såsom jobbcoachföretag. I dagsläget så genomförs 60 procent av Arbetsförmedlingens insatser av privata aktörer såsom studieförbund och jobbcoachföretag men effektivitetsskillnaderna mellan privata och statliga förmedlingar är små eller obefintliga enligt en rapport som SVT tagit del av. Rapporten är en genomgång av många års internationell forskning och är en del av Arbetsmarknadsutredningen. 

Rapporten slår dock fast att Arbetsförmedlingen misslyckats på ett flertal punkter, bland annat vad gäller matchning, effekter av vissa satsningar och rättssäkerhet och regelefterlevnad.

Arbetsmarknadsutredningen ska redovisa sina slutsatser senast 31 januari 2019.

Login