Ökad risk för posttraumatisk stress bland vårdpersonal

VÅRDPERSONAL. Vårdpersonal riskerar att utveckla psykisk ohälsa till följd av en långvarig, extrem arbetssituation under coronautbrottet, visar en ny rapport.

– Den stress man utsätts för nu har vi inte varit med om tidigare, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

Region Stockholms Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin har publicerat en rapport som visar att det med anledning av coronautbrottet finns en ökad risk för psykisk ohälsa bland vårdpersonal.

Prognosen bygger på tidigare studier i länder där liknande epidemier brutit ut, främst Sars-utbrottet 2003-2004.

Johan Åhlén, psykolog och biträdande enhetschef på enheten för psykisk hälsa på Region Stockholm, är medförfattare till rapporten.

Login