Nya skatteförslag ska ge fler enkla jobb

HÅLLBARHET. Halverad moms på småreparationer och rut-avdrag för att laga kylskåpet är två förslag som regeringen planerar att lägga fram i höstens budgetproposition. Båda har länge varit ett krav från Miljöpartiet.

I Almedalen 2012 presenterade Miljöpartiets språkrör Åsa Romson två skatteförslag för ett mer hållbart samhälle: sänkt moms hos skomakare, skräddare och cykelverkstäder, och skatterabatt för att reparera vitvaror i hemmet. ”En viktig strategi för att åstadkomma en mer hållbar konsumtion är att göra reparationer billigare och enklare”, skrev hon samma dag i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Efter två år i regeringsställning kan Miljöpartiet få se sina förslag förverkligade.

På skärtorsdagen skickade regeringen ut två promemorior på remiss om billigare reparationer. Båda förslagen är tänkta att komma med i budgeten för 2017.

Login