Debatt

"När ska Ardalan Shekarabi våga göra företagandet jämställt?"

DEBATT. Reglerna i föräldraförsäkringen motverkar kvinnligt företagande. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi måste nu våga göra företagande jämställt. Det skriver liberalerna Bengt Eliasson, Gulan Avci och Maria Mattsson Mähl.

På samma sätt som Las och a-kassan nu anpassas med utvecklingen mot fler småföretagare för ögonen behöver föräldraförsäkringen reformeras, skriver debattörerna.
På samma sätt som Las och a-kassan nu anpassas med utvecklingen mot fler småföretagare för ögonen behöver föräldraförsäkringen reformeras, skriver debattörerna.Foto: Jessica Gow/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Bengt Eliasson (L)
Riksdagsledamot
Maria Mattsson Mähl (L)
Företagare och ledamot av Liberalernas partistyrelse
Gulan Avci (L)
Riksdagsledamot


För ett år hade partierna i Sveriges riksdag möjlighet att rösta på en liberal motion som skulle ha möjliggjort för fler kvinnor att starta och driva företag. I stället enades en majoritet om att vänta på regeringens tankar om en utredning som inkommit 2017.

Ett år senare har socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) inte återkommit, samtidigt som utredningen själv konstaterat att en bredare översyn krävs. Därför lägger Liberalerna igen förslag om den översyn som regeringen borde ha tillsatt för minst ett år sedan.

Föräldraförsäkringen måste göras mer företagarvänlig om föräldrar ska våga vara företagare och företagare ska våga vara föräldrar.

Modernisera försäkringen 

Då kvinnor generellt fortfarande tar ett större ansvar för barn och familj påverkar dagens regelverk kvinnors möjligheter att starta och driva företag.

Liberalerna

I Sverige verkar i dag cirka 500 000 företagare, gruppen växer och motsvarar ungefär 10 procent av alla sysselsatta. Samtidigt är många system och institutioner skapade för en annan tids arbetsmarknad.

En företagardriven gig- och delningsekonomin växer fram, det kan föra med sig mycket stora positiva välfärdseffekter men också leda till en ökad tudelning av arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att politiken följer med i utvecklingen.

Gulan Avci, Bengt Eliasson och Maria Mattsson Mähl (L).
Gulan Avci, Bengt Eliasson och Maria Mattsson Mähl (L). Foto: Liberalerna och AlphaCE

På samma sätt som Las och a-kassan nu anpassas med utvecklingen mot fler småföretagare för ögonen behöver föräldraförsäkringen reformeras. En sådan reform blir inte minst en brännande jämställdhetsfråga: Intresseorganisationen Företagarna har undersökt fördelningen av män och kvinnor bland de högsta befattningshavarna i 278 000 företag. Endast 18 procent av företagsledarna är kvinnor, detta är ett underbetyg till jämställdheten i vårt land.

Shekarabi måste våga

När vi diskuterar den låga andelen kvinnliga företagare med kvinnor som i dag driver företag hänvisar många till utformningen av socialförsäkringssystemet. Föräldraledighet, vård av sjukt barn eller sjukskrivning utgår från personer som har anställning, inte dem som både skapar anställningar åt sig själva och andra.

Då kvinnor generellt fortfarande tar ett större ansvar för barn och familj påverkar dagens regelverk kvinnors möjligheter att starta och driva företag. Riksdagen och regeringens socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) måste våga göra företagande jämställt.

Åtgärder som behövs

Det behövs flera olika åtgärder för att göra föräldraförsäkringen bättre anpassad till företagares situation, en del har presenterats av regeringens utredare och dragits i långbänk –andra behöver läggas till.

Till det senare hör bland annat en förbättring av Försäkringskassans rutiner för att fastställa sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för företagare. Ett steg är bindande förhandsbesked så att företagaren vet säkert om han eller hon kommer att ha råd att ta ut föräldrapenning en viss tid.

Företagarna får inte förbise

Många nödvändiga reformer kan genomföras i närtid, andra behöver ingå i en större sammanhängande reform av systemet. Viktigt i båda tidsperspektiven är att företagare betalar minst lika mycket, om inte mer, skatt som övriga medborgare i vårt land. Liberalerna arbetar för att socialförsäkringssystemet utformas också för dem.

Dagens situation hämmar kvinnors företagande, jämställdheten i stort och näringslivets utveckling. Att för lite politiskt intresse har ägnats åt detta område leder dessutom sannolikt till att företagande uteblir eller skjuts upp, Sverige har inte råd med ett sådant tapp av entreprenörskraft och affärsidéer.

Nämnda personer

Ardalan Shekarabi

Vice ordförande (S) justitieutskottet
jur. kand (Uppsala uni., 2007), doktorand i offentlig rätt (Uppsala uni., 2010-)

Bengt Eliasson

Tidigare riksdagsledamot (L)

Gulan Avci

Partisekreterare Liberalerna, riksdagsledamot, ledamot i partistyrelsen
Studier i statsvetenskap och religionsvetenskap

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00