MYH: Yrkeshögskolan måste ut ur forskningsskuggan

DEBATT. I omstruktureringen av arbetsmarknaden spelar yrkeshögskolan en viktig roll, trots det är intresset för yrkesutbildningar bland forskare lågt, skriver generaldirektören för MYH. 

Thomas Persson
Generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

På bara tio år har yrkeshögskolan (YH) etablerat sig som en populär och viktig utbildningsform. Den här hösten börjar fler än någonsin studera på en YH-utbildning, och då återstår ändå flera steg av den pågående utbyggnaden. Samtidigt som utbildningsformen får en allt viktigare roll på den svenska utbildningskartan är forskningen om YH närmast obefintlig.

Växande roll 

Kompetensförsörjning har blivit en allt viktigare fråga i vårt samhälle. I takt med att digitalisering, automatisering, robotisering och artificiell intelligens präglar arbetslivet mer sker en omfattande omstrukturering av arbetsmarknaden. Utvecklingen kräver ett modernt och flexibelt utbildningsväsende som kan tillgodose de nya kompetensbehoven.

Yrkeshögskolan har en viktig och växande roll när det kommer till kompetensförsörjningen i Sverige. Trots detta har forskarvärldens intresse för yrkesutbildning i allmänhet och YH i synnerhet varit svalt.

Även goda resultat bör granskas

Myndigheten för yrkeshögskolan har gjort en sammanställning för att skapa en bild av forskningsläget och luckorna är många. Därför har vi för avsikt att inleda samarbeten med och samla intresserade forskare som vill bidra till ökade kunskaper om YH och utbildningsformens betydelse för bland annat svensk arbetsmarknad och tillväxt.

Yrkeshögskolan lovordas från många håll, men även sanningar bör utmanas och goda resultat granskas. Kännedomen och intresset för YH har ökat stort de senaste åren.

Nu hoppas vi att även forskarvärlden ska få upp ögonen för YH och bidra till ökade kunskaper om utbildningsformen.

Många forskningsområden 

Ett av många intressanta områden att fördjupa sig i skulle kunna vara hur YH bidrar till ökad rörlighet på arbetsmarknaden. I dag byter 85 procent av de som tar YH-examen arbetsgivare efter utbildningen.

En fråga vi ofta ställer oss är vem som tar över arbetsuppgifterna hos den tidigare arbetsgivaren när en YH-studerande avancerar på arbetsmarknaden. Eller händer något annat? En rimlig hypotes att pröva skulle kunna vara att YH varje år frigör tusentals jobb för dem som står allra längst från arbetsmarknaden.

Vem kan utveckla kunskap om detta och andra frågor och hypoteser som vi formulerar på myh.se?

Forrige artikel V: Sänkt kapitalkrav göder ekobrottslighet V: Sänkt kapitalkrav göder ekobrottslighet Næste artikel Småföretagarna: Aktiekapitalets storlek är en pseudofråga Småföretagarna: Aktiekapitalets storlek är en pseudofråga
“Kvinnligt företagande måste börja redan i grundskolan”

“Kvinnligt företagande måste börja redan i grundskolan”

JÄMSTÄLLDHET. Kvinnligt företagande släpar efter, förutom inom omsorg och skola, enligt en rapport från Entreprenörskapsforum. Josefin Malmqvist (M) vill se ekonomiutbildning i grundskolan. Enligt Anna-Caren Sätherberg (S) behöver kvinnor få samma tillgång till kapital som män.