”Många har haft praktikanter och ser att det fungerar”

INTEGRATION. Myndigheternas uppdrag att ta emot nyanlända som praktikanter fungerar bra, enligt Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler.

– Vi har inte de senaste siffrorna, men vi kan däremot känna att det kommit igång. Först var det väldigt mycket frågor och funderingar. Men nu har arbetet börjat sätta sig, säger Eva Liedström Adler till Altinget.

Det var i februari förra året som regeringen fattade beslut att myndigheter skulle ta emot nyanlända som praktikanter. Villkoret för att få praktik är att man är inskriven hos Arbetsförmedlingen. Men den nyanlände behöver inte vara med i etableringsuppdraget. Tanken är att myndigheterna ska ha 1000 praktikanter varje år under perioden 2016-2018. 

Nu i dagarna är det deadline för myndigheterna att rapportera in till Statskontoret om antalet praktikanter som de tagit emot. I slutet av juni ska Statskontoret senast rapportera en sammanställning till regeringen.

Login