M: Regeringen har misslyckats med nollvision mot dödsolyckor

REPLIK. Flera tunga myndigheter kritiserar regeringens arbete med nollvisionen mot dödsolyckor på arbetsplatser. Det tyder på bristande ledning och styrning, skriver Saila Quicklund (M), arbetsmarknadsutskottet.

Saila Quicklund (M)
Riksdagsledamot Jämtlands län, Arbetsmarknadsutskottet
 

Att lämna sitt hem morgon eller kväll och komma tillbaka hem är en absolut självklarhet, men för många är så inte fallet. Antalet dödsfall på arbetsplatsen ökar för fjärde året i rad. I januari var antalet dödsolyckor upp i nio stycken, detta är den högsta siffran på tio år. Varje enskilt fall är en stor tragedi, och varje dödsfall är ett dödsfall för mycket. Utvecklingen går i helt motsatt riktning mot regeringens mål om en minskning av dödsolyckor. Detta är en tragisk och en mycket olycklig utveckling!

Insatser mot nollvision verkningslösa

År 2016 genomförde regeringen en ny arbetsmiljöstrategi med bland annat en nollvision. En nollvision är lovvärd men tyvärr finns varken en tydlig strategi eller tillräckliga resurser och insatser kopplade till att nå målet. Regeringen talar gärna om sin nollvision men insatserna från regeringen har till flera delar varit verkningslösa.

Kritik mot regeringens styrning

Exempelvis har Arbetsmiljöverkets ställföreträdande generaldirektör uttryckt att det saknas konkreta mål för en minskning av antalet dödsolyckor. Svenska Dagbladet har i en granskning rapporterat att samarbetet mellan alla myndigheter inte fungerar smärtfritt.  Justitieombudsmannen har tidigare varit kritisk mot att utredningen av en dödsolycka inte var klar efter fyra år. Även Polismyndigheten tycker att handläggningstiderna är för långa och att för få utredningar leder till åtal och fällande domar. Även tjänstemän på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har tidigare vittnat om att Arbetsmiljöverket inte tar utredningar om dödsfall på arbetsplatserna på tillräckligt allvar. Media har rapporterat om polisen i Region Syd som har för svaga resurser för att hantera antalet anmälningar om arbetsmiljöbrott och att de var för få vid utredningarna av de här dödsfallen. Det saknas uppenbarligen tydlig ledning och styrning från regeringens sida.

Tillsyn, information, kunskap

Regeringens mål om en minskning av antalet dödsfall inklusive en nollvision har uppenbarligen misslyckats. Den mycket negativa dödsolycksstatistiken måste nu minska. Tillsyn, information, kunskapsinhämtning och mycket bättre samverkan mellan myndigheter är en del av de åtgärder som måste förbättras. Det viktigaste för att säkerställa en bra arbetsmiljö är ett väl fungerande förebyggande arbetsmiljöarbete ute på arbetsplatserna. Både Arbetsmiljöverket och parterna har en viktig roll i detta. Det behövs insatser för att underlätta för arbetsgivare, som alltifrån satsningar på kunskapsspridning till rådgivning och bättre verktyg. Många arbetsgivare vill göra rätt men vet inte hur.

Dödsfallen ett underkännande av nollvisionen

Förra året dog 58 personer på sin arbetsplats och hittills i år har redan 21 personer mist sitt liv i arbetet. Att dödsolyckorna fortfarande stiger dramatiskt efter regeringens femte år vid makten är tyvärr ett underkännande av regeringens nollvision om dödsolyckor på arbetsplatser. Arbetsgivare och parterna har ett stort ansvar, dock bär arbetsmarknadsminister Ylva Johansson det övergripande myndighetsansvaret för arbetsmiljöfrågor!

Tema: Döden på jobbet

Forrige artikel S: Alliansen skar ner Arbetsmiljöverkets budget S: Alliansen skar ner Arbetsmiljöverkets budget Næste artikel AV: Mer än hälften av alla arbetsgivare följer inte lagen AV: Mer än hälften av alla arbetsgivare följer inte lagen