M: "Enbart genom arbete som vi tryggar framtida pensioner" 

DEBATT. Människor lever längre i dag och Pensionsgruppens reformer är nödvändiga. Men det behövs ännu fler åtgärder såsom lägre skatt, sänkta kostnader och bättre information, skriver Katarina Brännström (M), ledamot i Pensionsgruppen.

Katarina Brännström
Ledamot i Pensionsgruppen, Moderaterna

 

Hade regeringen inte straffat äldres arbetskraft med höjda avgifter för att anställa hade 50 000 fler seniorer arbetat i dag. Under Alliansregeringen ökade andelen äldre som arbetade dramatiskt, med hela 65 procent, och antalet som valde att arbeta efter 65 år fördubblades. Detta trots dålig konjunktur i flera år. En rapport från Riksbanken pekar på Alliansens jobbreformer, det förstärkta jobbskatteavdraget för äldre och lägre kostnader att anställa äldre som en möjlig förklaring till denna effekt. S-MP-regeringen har sedan gjort det dyrare att anställa äldre och den positiva utvecklingen har brutits.

Friskare äldre kan arbeta

Vi blir allt äldre för att vi blir allt friskare och orkar därmed också arbeta längre. Studier visar att dagens sjuttiofemåringar har bättre kognitiv förmåga än tidigare generationers. Med möjligheter att byta höfter och knän, få starr-operationer och allt mer avancerad vård kan fler bidra med arbete längre upp i åren. I de flesta branscher har en förbättrad arbetsmiljö senaste decennierna också gjort det lättare att fortsätta. Men självklart måste arbetslivet anpassas så att fler faktiskt kan och vill fortsätta jobba. Attityder måste ändras, synen på äldre moderniseras och flexibiliteten på arbetsmarknaden förbättras.

Slöseri att inte tillvara ta äldres kompetens

Nyligen föreslog Pensionsgruppen höjd ålder för när man kan ta ut pensionen i framtiden. Reaktionerna lät inte vänta på sig och flera var kritiska, trots att de flesta vet att vi måste arbeta längre. Framför allt för att klara pensionssystemet i framtiden, då vi lever allt längre men också för att Sverige behöver den kompetens som finns bland äldre. Det är stor brist på ingenjörer, lärare, sjuksköterskor och i många andra yrken. Det vore helt enkelt ett slöseri att inte låta de äldres kompetens tas till vara bättre.

Lägre kostnader för att anställa seniorer

Pensionsgruppens reformer är nödvändiga, men inte tillräckliga om fler äldre ska kunna jobba längre. Erfarenheterna från de senaste åren visar att vi också behöver sänka skatterna. Vi moderater vill därför stimulera fler till att arbeta lite till, med lägre skatt och lägre kostnader för att anställa seniorer.  Därför tog vi moderater i budgeten för 2019 bort straffbeskattningen av äldre som regeringen införde och vi sänkte skatten för alla över 65 år. Det arbetet måste fortsätta. Informationen måste också bli bättre, så att fler får kunskap om hur arbetslivet påverkar framtida pensioner. Lång föräldraledighet, långa arbetslöshets-, sjukperioder eller att sluta i förtid spelar större roll för pensionens storlek än vad de flesta inser.

Allt fler måste förstå att det är endast genom arbete vi får en högre pension.

Beslutskedja: Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

26/9
2018
8/2
2019
1/3
2019
6/3
2019
8/3
2019
22/3
2019
29/3
2019
3/5
2019
28/5
2019
28/6
2019
8/10
2019
16/10
2019

Forrige artikel L-studenter: Slopa turordningsreglerna så fler studenter får jobb L-studenter: Slopa turordningsreglerna så fler studenter får jobb Næste artikel SD: SD: "Nej, EU ska inte diktera den svenska välfärden"