Lars Calmfors: "Vi behöver fler lågbetalda jobb"

PROGNOS. Samhällets behov av en ökad sysselsättningsgrad med en halv miljon jobb 2030 kan tillgodoses med utbildning av utrikes födda kvinnor och en ökad arbetskraftsinvandring, visar Arbetsförmedlingens rapport. Ekonomiprofessor Lars Calmfors ser fler lågbetalda jobb som en del av lösningen. 

Altinget träffade Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi, på Näringslivets hus i Stockholm när han kommenterade Arbetsförmedlingens rapport om sysselsättning 2030.  
Altinget träffade Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi, på Näringslivets hus i Stockholm när han kommenterade Arbetsförmedlingens rapport om sysselsättning 2030.   Foto: Marie Lundahl/Altinget
Marie Lundahl

Arbetsförmedlingen har släppt en rapport som visar att sysselsättningen måste öka med 485 000 nya jobba för att möta framtidens samhällsutmaningar.

Arbetsförmedlingens gd Mikael Sjöberg menar att utbildningsinsatser för redan befintliga arbetslösa är centralt för att lösa en sysselsättningsgrad.