Lars Calmfors: "Vi behöver fler lågbetalda jobb"

PROGNOS. Samhällets behov av en ökad sysselsättningsgrad med en halv miljon jobb 2030 kan tillgodoses med utbildning av utrikes födda kvinnor och en ökad arbetskraftsinvandring, visar Arbetsförmedlingens rapport. Ekonomiprofessor Lars Calmfors ser fler lågbetalda jobb som en del av lösningen. 

Arbetsförmedlingen har släppt en rapport som visar att sysselsättningen måste öka med 485 000 nya jobba för att möta framtidens samhällsutmaningar.

Arbetsförmedlingens gd Mikael Sjöberg menar att utbildningsinsatser för redan befintliga arbetslösa är centralt för att lösa en sysselsättningsgrad.

– Vi vill diskutera om det kommer att behövas en ökad invandring, men det är utbildning för de som redan finns i Sverige som kanske är den viktigaste frågan, säger han till Altinget.

Login