Larm om rut-tjänster kom på skam

SKATTER. Halverat rut-avdrag skulle ta knäcken på hemtjänstbranschen, enligt oppositionen och näringslivet. Men efter en nedgång i januari är köparna nu fler och summorna större än förra året.

Sedan årsskiftet är det maximala rut-avdraget sänkt från 50 000 till 25 000 kronor per person, utom för pensionärer. När regeringen lade fram förslaget i budgeten att sänka avdraget för hushållstjänster var oppositionen inte sen att protestera, och näringslivet varnade för att många som hade fått sitt första arbete med att städa skulle förlora sitt jobb.

Men Skatteverkets statistik över rut och rot visar en annan utveckling.

I januari i år var det 195 000 personer som fick rut-avdrag på sammanlagt 304 miljoner kronor. Det är mindre än i januari förra året, då köparna var 204 000 och den totala summan rut-avdrag var 330 miljoner kronor.

Login