Läkare känner sig tvingade att jobba med covid-patienter

CORONA. Flera medlemmar i Sveriges läkarförbund uppger att de känner sig tvingade till att mot sin vilja arbeta med personer som är smittade med covid-19. 

Efter att en coronasmittad sjuksköterska på Karolinska universitetssjukhus avlidit har oron över att bli smittad ökat hos ett flertal läkare i Region Stockholm, enligt Läkartidningen.

Enligt tidningen känner vissa läkare med egna sjukdomstillstånd en oro över att tvingas arbeta med covid-patienter.

Andra menar att vårdyrket kanske inte är ett kall för alla som jobbar med det.

Login