L: Skyddsombud måste kunna möta dagens arbetsmiljöproblem

DEBATT. Liberalerna säger nej till regeringens förslag om att ge de fackliga skyddsombuden utökad tillträdesrätt till arbetsplatser och föreslår i stället en utredning som kan landa i bättre skydd för fler arbetare. Det skriver Liberalerna Gulan Avci och Malin Danielsson. 

Gulan Avci (L)
Riksdagsledamot, förste vice ordförande, arbetsmarknadsutskottet och arbetsmarknadspolitisk talesperson
Malin Danielsson (L)
Riksdagsledamot, arbetsmarknadsutskottet


Liberalerna har i dag, tillsammans med andra partier i arbetsmarknadsutskottet, stoppat regeringens förslag om att ge de fackliga skyddsombuden utökad tillträdesrätt till arbetsplatser där det saknar medlemmar men där kollektivavtal finns.

I stället kräver vi en utredning av hela systemet som tar utgångspunkt i att fler ska få en förbättrad arbetsmiljö, oavsett om de är fackligt anslutna eller inte, och som även tar hänsyn till dagens arbetsmiljöproblem, som psykisk ohälsa på grund av stress, mobbing och sexuella trakasserier.

Sätt att bygga ut makt

Tanken att låta de regionala skyddsombuden som utses av de fackliga organisationerna få tillträda till fler arbetsplatser med kollektivavtal kan låta god men det är enbart ett sätt att bygga ut de fackliga organisationernas makt i ett föråldrat system som i grunden behöver utvärderas och förändras för att anpassas till dagens arbetsmarknad.

Bättre skydd till fler 

Skyddsombud fyller en oerhört viktig funktion. Arbetsmiljön på varje arbetsplats ska vara säker och självklart ska ingen utsättas för risker som i värsta fall kan leda till dödsfall. Systemet är dock föråldrat. Det togs fram för att avhjälpa dålig arbetsmiljö inom framförallt industrin.

I dag ser arbetsmarknaden och problemen med arbetsmiljön annorlunda ut. Systemet fungerar bra när en sågmaskin på sågverk inte går att stänga av. Det fungerar mindre bra på en arbetsplats där arbetsmiljöproblemen består i att de anställda utsätts för sexuella trakasserier eller mobbing.

Det är dags att se över hur skyddsombuden kan ge ett bättre skydd till fler på riktigt.

"Vi måste öka insatserna"

Därför vill vi se över skyddsombudens uppdrag vilket bör bli föremål för en statlig offentlig utredning. De regionala skyddsombuden bör ersättas av en ny och mer ändamålsenligt utformad funktion. Huvudregeln för de lokala skyddsombuden bör inte längre vara att de ska tillsättas av de lokala arbetstagarorganisationerna utan som regel av arbetstagarna.

Ifall skyddsombudet är medlem i facket är det positivt men det är på arbetsplatser utan kollektivavtal och fackanslutna som behovet av förbättrad arbetsmiljö oftast är som störst, varför det inte bör vara normerande att vara fackansluten som skyddsombud. Liberalerna vill verka för att stärka rättigheterna för anställda på de allra mest otrygga arbetsplatserna, varför vi måste öka insatserna för anställda vid företag utan kollektivavtal.

Få utökat ansvar

De nya skyddsombuden ska även, likt visselblåsare, ha möjlighet till direktkontakt med Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Arbetsmiljöverket om det är så att arbetsplatsen agerar olagligt.

Det är av essentiell innebörd att det nya skyddsombudet kopplas samman med förbättrat tipssystem för enskilda anställda. Det kan vara så att det är både skyddsombudet och arbetsgivaren som trakasserar en löntagare och då måste det finnas förbättrade möjligheter och ökad information om hur arbetstagaren går direkt till arbetsmiljöverket och DO.

Dessutom ska skyddsombudet få ett utökat ansvar gällande psykisk ohälsa, trakasserier och mobbning. Detta ska ingå i skyddsombudens utbildning och utvecklas tydligare i skyddsombudens uppgifter.

Nej till regeringens förslag

I dag skickas hundratals miljoner skattekronor direkt till de fackliga organisationerna för att hantera systemet med skyddsombuden utan att dessa följs upp och effekterna utvärderas.

Att säga nej till en mer genomgripande utredning av skyddsombudens roll för att i stället bara öka de fackliga organisationernas inflytande ger inte en bättre arbetsmiljö på de arbetsplatser som behöver det allra mest. Det tar heller inte tag i frågor om stress, sexuella trakasserier och mobbing på arbetsplatser.

Därför säger Liberalerna nej till regeringens förslag och föreslår i stället en utredning som kan landa i bättre skydd för fler arbetare.

Beslutskedja: Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv

1/2
2016
28/3
2017
31/7
2017
26/4
2019
3/5
2019
24/3
2020
24/4
2020
28/4
2020
7/5
2020
7/5
2020
14/5
2020
3/6
2020

Forrige artikel Debatt: Billig reform kan rädda småföretag i industrin Debatt: Billig reform kan rädda småföretag i industrin Næste artikel "Gör satsningar med fokus på ny teknik och gröna jobb"