KRO: Hyreslättnader måste inkludera konstbranschen

DEBATT. Bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare står inför enorma svårigheter i coronans spår. Vi måste snabbt få till stånd åtgärder för hyreslättnader för att inte en hel bransch ska slås ut. Det skriver Sara Edström, Konstnärernas riksorganisation.

Sara Edström
Ordförande, Konstnärernas riksorganisation (KRO)


Rapporter från oroliga medlemmar strömmar in till oss från alla håll i landet. 

“Egentligen borde jag dö det vinner alla på” är en av kommentarerna som etsat sig fast i hjärtat. “Vi var redan innan covid-19 en oskyddad grupp nu är vi nästan utrotade” är ett annat, som sätter fingret på hur otroligt svag vår position på arbetsmarknaden varit under alltför lång tid. “Jag är osäker och rädd”, ”Luften har gått ur mig”, “Nu känns det som allt varit förgäves”, “Jag är ensam, hungrig, har mycket konst och inga kunder” säger andra. 

Snabba åtgärder krävs

Vi ser tydligt att hyreskostnaderna för ateljéer, gårdsbutiker, utställningsrum, produktionsplatser med mera är det som direkt knäcker många. Hyran måste in, här finns i dagsläget ingen pardon.

Det är av yttersta vikt att snabbt få till stånd åtgärder för hyreslättnader för att inte en hel bransch ska slås ut. Regeringen lade den 25 mars fram ett förslag om 5 miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher. 

Det går ut på att staten tar högst 50 procent av en avtalad hyresnedsättning på upp till 50 procent av en fast hyra (det vill säga max 25 procent av den ursprungliga fasta hyran) inom sektorer som till exempel sällanköpshandel.

Faller utanför

Kulturen och bild- och formkonsten är en i högsta grad utsatt bransch som också bör omfattas av hyresreduktionen.

I flera av de satsningar regeringen lagt fram gällande arbetsmarknadspolitiska åtgärder, skattetekniska lättnader och så vidare faller stora delar av våra medlemmar utanför.

Vi arbetar hårt för att lyfta de speciella förutsättningar som gäller för just bild- och formkonstnärerna och se till att de förändringar som görs även kommer dem till del.

Akut knäckande hyreskostnader

Vi vill göra regeringen uppmärksam på att detta förslag angående hyreslättnader måste inkludera våra grupper och konstbranschen som helhet. Om bild- och formkonstnärerna tvingas lämna sina ateljéer och produktionsplatser betyder det inte bara att de inte längre kan skapa konst, konsthantverk och design, det innebär också att de förlorar all inkomst från direktförsäljning.

Om även utställningsarrangörer och gallerier tvingas slå igen som en följd av akut knäckande hyreskostnader faller en hel bransch som ett korthus. 

"Måste värnas"

Utöver regeringens aviserade stöd så uppmanar vi regioner, kommuner och privata hyresvärdar att skyndsamt komma med egna lösningar. Bild- och formvärldens hela infrastruktur måste värnas, och beslut om hyreslättnader måste komma snabbt.

Forrige artikel Debatt: Våra tre förslag räddar utbildningsbranschen Debatt: Våra tre förslag räddar utbildningsbranschen Næste artikel LRF: Löneutjämning kan ge färre permitterade hemma LRF: Löneutjämning kan ge färre permitterade hemma
Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.