KD: Regeringens strategi för arbetsmiljöarbete saknar effekt

REPLIK. Trots ökade anslag till Arbetsmiljöverket har dödsolyckorna ökat och myndighetens inspektioner har inte utvärderats. Företagarnas arbetsmiljöarbete behöver förenklas, skriver Désirée Pethrus (KD).

Désirée Pethrus (KD)
Riksdagsledamot och talesperson i arbetsmiljöfrågor
 
 
Att förhindra dödsolyckor i arbetet måste ha hög prioritet oavsett regering. Nyligen dog en man som föll från nionde våningen på ett bygge i Solna. Mannen arbetade för en utländsk underentreprenör. Att en enda människa dör på eller av sitt arbete är oacceptabelt.

Regeringens strategi saknar effekt

Den rödgröna regeringen sjösatte 2016-2020 en arbetsmiljöstrategi där det ingick en nollvision för arbetsrelaterade dödsolyckor. De ökade anslagen till Arbetsmiljöverket, som anställde ett femtiotal nya inspektörer. Trots detta visar statistiken att antalet arbetsrelaterade dödsfall ökat. De senaste fyra åren har kurvan vänt uppåt. Under 2016, 2017 och 2018 dog 37, 44 respektive 50 personer. En kraftig ökning. Regeringens strategi saknar alltså effekt.

Det saknas en samlad bild av orsakerna till dödsolyckorna. Det är svårt att sätta in åtgärder innan man fullt ut vet vad som ligger bakom dödsfallsstatistiken. Det behövs ett strategiskt, analytiskt och långsiktigt tankesätt. Regeringen behöver hitta nya arbetssätt och inte som hittills tro att mer pengar till Arbetsmiljöverket löser det hela.

Alla inblandade har ett ansvar

Alla arbetsgivare ska ha en plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren ska ha tydliga instruktioner avseende säkerhet. Medarbetare har en skyldighet att följa arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter. Bristande ledarskap, individer som inte följer regler, dålig säkerhetskultur, brist på introduktion i arbetet vid nyanställningar, stress mm är områden som behöver identifieras. Vi måste öka motivationen hos både arbetsgivare och medarbetare att göra arbetsplatserna säkrare. Utbildningar och säkerhetsföreskrifter måste anpassas till varje arbetsplats. Seriösa arbetsgivare inser att en god säkerhet är bra för företaget på flera sätt. Här har de ett särskilt ansvar om det kommer utstationerad arbetskraft som inte kan svenska.

Inspektioner har inte utvärderats

De inspektioner som Arbetsmiljöverket gör når bara en liten andel av alla arbetsplatser. De regionala skyddsombuden finns som komplement. De finansieras via staten med cirka 110 miljoner kronor. Detta arbete har aldrig utvärderats vad gäller vilken effekt de har på säkerheten. Det finns ett lagförslag från 2017 om att utöka tillträdesrätten för dessa skyddsombud så att de även kan besöka företag där egna medlemmar saknas, vilket vore välkommet.

De allra flesta företagen vill bedriva ett bra arbetsmiljöarbete men många småföretagare har otillräcklig kunskap om arbetsmiljöfrågor. Parterna på arbetsmarknaden men även den nya Myndigheten för arbetsmiljökunskap bör bidra till att stärka upp den rådgivande rollen till småföretagare.

Förenkla rapporteringen

För att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet har kristdemokraterna föreslagit att Arbetsmiljöverket ska arbeta för att förenkla rapporteringen kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det kan ske exempelvis genom en enklare arbetsmiljödeklaration på nätet. Det ska vara lätt att göra rätt. Våra myndigheter måste bli bättre på att hitta nya arbetsmetoder för att få det förebyggande arbetet att fungera. Regeringen avser att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi för kommande år. Nu krävs att regeringen verkligen sätter in åtgärder som gör att nollvisionen får ett reellt innehåll. 

Forrige artikel Ylva Johansson (S): Ylva Johansson (S): "2019 kan bli ett mörkt år" Næste artikel S: Alliansen skar ner Arbetsmiljöverkets budget S: Alliansen skar ner Arbetsmiljöverkets budget
Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.