"Jämställdhetsarbetet kräver lönekartläggningar"

DEBATT. Lönekartläggningar ska göras regelbundet. Då skapas rutiner, arbetet avdramatiseras och diskussionen om jämställdhet på arbetsplatsen hålls levande, skriver Anna Johansson (S), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Anna Johansson (S)
Riksdagsledamot och ordförande i arbetsmarknadsutskottet


En hög ambitionsnivå i jämställdhetsarbetet kräver många olika verktyg för att komma tillrätta med osakliga löneskillnader, osunda maktstrukturer och skillnader i bemötande och utnämningar.

Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete kräver fakta, statistik, kunskap och uppföljning.

Ett modernt arbetsliv

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetet med likabehandling och jämställdhet. Det är nödvändigt med mer än löst tyckande för att ta det ansvaret. För oss socialdemokrater är arbetet mot diskriminering och arbetsmiljöarbetet exempel på grundläggande arbete för att skapa ett modernt arbetsliv.

Växande maktlöshet

Det finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Det finns skillnader i bemötande, vem som tar utrymme och vem som har makt att bestämma över sin arbetsdag.

Trots det ägnar många mycket kraft åt att hitta bortförklaringar till att kvinnor diskrimineras på landets arbetsplatser. Några bryr sig inte, andra tror att marknadskrafterna ska lösa problemet. Jag känner mest en växande maktlöshet för att det går så sakta att förändra.

Inte av sig själv

Alla har vi Metoo-uppropen i färskt minne. Ett strukturerat jämställdhetsarbete på landets arbetsplatser är ett sätt att förebygga de mycket allvarliga avarter som #metoo visade på.

Kvinnor har alltid vunnit på ett strukturerat och långsiktigt förändringsarbete. Aldrig har det kommit av sig själv. Det är nödvändigt att ha metoder och regler för att utvecklingen ska leda framåt – att kvinnor och män ska vara jämlika och jämställda i hemmet, på jobbet och i samhället.

Hålla diskussionen levande

Jämställdhetsplaner, där lönekartläggningar ingår, är en metod för att minska osakliga löneskillnader och synliggöra att arbete som domineras av kvinnor systematiskt värderas lägre än arbete som domineras av män.

Genom att visa den strukturella diskrimineringen är det möjligt att göra insatser som förändrar.

Jag tycker att lönekartläggningar och handlingsplaner ska göras regelbundet. Då är det möjligt att skapa rutiner, avdramatisera arbetet och hålla diskussionen om jämställdheten på arbetsplatsen levande.

Finns bra system

Några menar att lagstiftning i liten utsträckning kan påverka löneskillnader, särskilt hos små arbetsgivare. Jag menar att lönekartläggningar är en grund för ett strukturerat jämställdhetsarbete där kartläggningen bara är en del – en viktig del.

Att följa lagstiftningen för lönekartläggningar är inte mer onödigt byråkratiskt krångel än att följa regelverket för arbetsmiljö eller arbetsrättslig lagstiftning. Det finns dessutom väldigt bra system för att göra själva kartläggningen.

Krävs konkreta åtgärder

Rop på regelförenklingar är ett argument som är lätt att ta till politiska områden som man inte anser vara så viktiga.

För arbetsgivaren handlar det om att ha en överblick på sin egen arbetsplats. Lönekartläggningen ska minska löneskillnaderna på arbetsplatsen. Det är inte ett verktyg som kan förändra löneskillnaderna inom eller mellan olika branscher.

Sverige ska vara världens mest jämställda land. Svenska kvinnor är inte förtjänta av fagert tal. Det krävs konkreta åtgärder och handfasta verktyg för att åstadkomma förändring.

Forrige artikel "Det behövs krafttag mot osund konkurrens i arbetslivet" Næste artikel Debatt: Ta tillvara företagshälsans kompetens Debatt: Ta tillvara företagshälsans kompetens
Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.