IFAU: "Måttliga effekter av LO:s utbildningsjobb"

ETABLERING. LO:s förslag till utbildningsjobb med lön under kollektivavtalsnivå kommer inte ha några stora effekter på nyanländas etablering. IFAU-professorn Anders Forslund jämför med liknande initiativ som bara haft måttlig effekt på arbetlsösheten.

Förslaget som LO nyligen lade om en ny typ av anställning som kombinerar arbete med utbildning till en lägre lönekostnad än kollektavtal möttes med skepsis från näringslivets håll. Carola Lemne, VD på Svenskt Näringsliv välkomnar visserligen att yrkesanställningar vidgas men menar att initativet utestänger de som inte gått grundskolan. 

– Återigen visar dock LO att de utesluter den grupp som allra mest behöver den här typen av reformer, det vill säga de som inte har en färdig grundskoleutbildning. Svenskt Näringsliv har vid upprepade tillfällen påpekat att det krävs mer för att dessa personer ska få en chans in på arbetsmarknaden, kommenterade Lemne då. 

Andra åtgärder krävs för de som inte har grundskoleutbildning håller även LO med om. Subventionerade arbeten som beredskapsjobb har LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson föreslagit för den gruppen.

Login