HRF: Åtgärder krävs – förbättra tryggheten i vår bransch

DEBATT. Arbetsgivarnas krav på flexibilitet och lagstiftningen om allmän visstidsanställning har lett till korta och osäkra anställningar. När krisen kom såg vi att tusentals varsel och upphörandet av extraanställningar kom inom loppet av några dagar, skriver Malin Ackholt, Hotell- och restaurangfacket.

Malin Ackholt
Förbundsordförande, Hotell- och restaurangfacket


Besöksnäringen befinner sig i ett mycket allvarligt läge. På kort tid har branschen inte bara bromsat in utan i stort sett tvärnitat. Hittills har över 26 500 personer blivit varslade om uppsägning eller fått se sina tim- och kortare anställningar upphöra med omedelbar verkan.

Ett stort antal människor står nu inför en situation med osäkerhet kring hur de ska klara av sin försörjning. Hotell- och restaurangfacket har redan i den inledande fasen av den här krisen agerat snabbt.

Korttidspermittering på heltid

Vi var det första fackförbundet att teckna avtal kring korttidspermitteringar. Vi har gjort allt som vi kunnat för att lindra effekterna i coronakrisens spår. Regeringen har också lyssnat till mycket av det vi har haft att säga, men tyvärr har vi inte ännu fått gehör för att nivån på korttidspermitteringarna ska vara högre än vad de är i dagsläget.

Vi ser behov av korttidspermittering på heltid. Mitt i denna kris måste vi orka analysera den situation vi befinner oss i. Varför ser det ut som det gör och varför får tusentals anställda i besöksnäringen lämna sina jobb? Vad mer kan vi göra för dem som berörs?

Osäkra anställningar

Vår bransch har under lång tid präglats av en stor andel osäkra anställningar. Arbetsgivarna har motiverat behovet av korta anställningar med att branschen måste kunna parera toppar och möta säsongsrelaterat arbetskraftsbehov.

Vi har förståelse för att det finns ett visst behov av flexibilitet – därför finns också anpassningsmöjligheter i våra kollektivavtal för att möta just detta behov. Ovanpå arbetsgivarnas krav på flexibilitet har vi också haft en riksdag som ytterligare har lagt sten på bördan för våra medlemmar genom att lagstifta om allmän visstidsanställning.

Sammantaget har allt detta lett till att besöksnäringen präglats av korta och osäkra anställningar. När så krisen nu slog till såg vi att varsel och upphörandet av extraanställningar kom i tusentals inom loppet av några få dagar.

Förtjänar förutsägbarhet 

Besöksnäringens kris är inte enbart företagens kris. Flera tusen anställda står just nu utan försörjning. Möjligen kan regeringens nya mjukare regelverk hjälpa många av dessa.

Besöksnäringen är en av Sveriges basnäringar. Innan krisen prognostiserades en stadig och stabil tillväxt för branschen under överskådlig tid. Många unga och nya svenskar får sin första arbetslivserfarenhet i vår bransch. Samtidigt har tusentals personer sin huvudsakliga sysselsättning i besöksnäringen. Alla dessa förtjänar en trygghet och en förutsebarhet i anställning och försörjning.

Rusta för framtiden

Just nu befinner vi oss i den akuta fasen i krisen. Det kommer att komma en dag då vi har passerat detta och vardagen kommer så småningom att återgå till det normala. Nu behöver vi orka att se framåt och också agera för att vi ska få en bättre fungerande besöksnäring. Hur kan vi rusta för framtiden och bli bättre på att möta kriser och motgångar?

Åtgärder som förbättrar tryggheten

Hotell- och restaurangfacket menar att det finns en mängd åtgärder som kan vidtas för att öka tryggheten i vår bransch:

  • Kortidspermittering på heltid.
  • Möjligheter till kompetensutveckling under permitteringen.
  • Permanenta det mindre strikta regelverk för a-kassan som regeringen nyligen lanserade.
  • Höjda nivåer i a-kassan.
  • Avskaffande av allmän visstidsanställning.
  • Ordning och reda i arbetskraftsinvandringen.
  • Återinför avdragsrätt för fackligt medlemskap.

Tillsammans skulle dessa åtgärder avsevärt förbättra tryggheten för flera tusen arbetare i besöksnäringen.

Forrige artikel Weidby (V): Weidby (V): "Priset betalas av de anställda i form av otrygghet" Næste artikel Debatt: Krispaketets utbildningsplatser behövs i hela landet    Debatt: Krispaketets utbildningsplatser behövs i hela landet  
Arbetsgivaravgifterna lockar till oheliga allianser

Arbetsgivaravgifterna lockar till oheliga allianser

ALLIANSER. Regeringens höstbudget föreslår sänkta arbetsgivaravgifter, vilket triggat de parlamentariska reflexerna. V vill rösta ner förslaget tillsammans med M och KD, men endast SD har slutit upp.

– Vi samarbetar absolut inte med SD i några situationer, säger Ali Esbati (V), arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Detta vill facken se mer av i budgeten

Detta vill facken se mer av i budgeten

BUDGETPROPOSITION. Facken saknar viktiga bitar i budgetförslaget för 2021. Högskolan bör få ett omställningsuppdrag och en mer långsiktig finansiering av välfärden behövs.

– Karensavdraget är ett hån, säger Susanna Gideonsson, LO.