Här är de senaste besluten för arbetsmarknadspolitiken

CORONAKRIS. Håll reda på alla åtgärder, lagar och beslut som tagits inom arbetsmarknadspolitiken sedan coronaviruset började spridas i Sverige. Altinget listar de viktigaste besluten.

Sedan coronavirusets utbrott har politiska beslut om förändringar inom arbetsmarknadspolitiken och olika regelverk kommit i snabb takt i syfte att minska smittspridningen i samhället. 

Här är de viktigaste tillfälliga förändringarna inom arbetsmarknadspolitiken:

1. Fribeloppet slopas

Under 2020 kommer fribeloppet att slopas. Detta är för att vårdutbildade studenter ska kunna gå in och hjälpa till under vården utan att drabbas negativt när de går tillbaka till sina studier. Beräknas kosta en miljard kronor.

2. 30 miljoner kronor till studieförbunden

Studieförbunden tillförs med 30 miljoner kronor för arbetsmarknadsnära insatser på distans. Detta för att möta ett ökat behov av kompetensutveckling samt andra utbildningsinsatser hos vuxna.

3.  Satsningar för yrkeshögskolan

  • Till yrkeshögskolan har regeringen beslutat att tillföra 250 miljoner kronor och 5 000 fler utbildningsplatser under 2020.
  • En försöksverksamhet ska införas. Detta för att de som redan har yrkeskunskaper, som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning, ska genom en snabbare och flexiblare väg få en yrkeshögskoleexamen. 
  • Sammanlagt föreslås anslaget för yrkeshögskoleutbildning ökas med 365 miljoner kronor. Förvaltningsanslaget föreslås öka med fyra miljoner kronor.

4. Regionalt yrkesvux får 700 miljoner kronor 

Regeringen bedömer att kommunerna bör ges förbättrade förutsättningar att tillhandahålla yrkesutbildning för vuxna. Kravet på att kommunerna finansierar lika många platser själva som staten finansierar tas bort för 2020. Staten möjliggör också för ytterligare 1 500 platser samt studiestöd för dessa.

5. Förutsättningarna för att möta en ökande arbetslöshet stärks

Det innebär bland annat att arbetsförmedlingens förvaltningsanslag höjs, att handläggningen hos a-kassorna förstärks och att kommuner får bättre möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. 

6. Förstärkt arbetslöshetsersättning

Gäller bland annat en temporär lättnad i arbetslöshetsförsäkringens arbetsvillkor och att medlemsvillkor till a-kassan förkortas. 

7. Krispaket för svenska småföretag

En statlig lånegaranti föreslås där staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag. Krispaketet innehåller även att arbetsgivaravgifter och egenavgifter sänks. Det kommer också att ges en tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher.

8. Skyddsmask 90 får användas

Arbetsmiljöverket har beslutat om att i de fall där ingen annan skyddsutrustning finns att tillgå ska vårdpersonalen, polis och räddningstjänst från och med den 18 mars kunna använda skyddsmask 90, trots att denna inte är CE-märkt. Det gäller fram till den 31 december.

9. Slopat krav på aktivitetsrapportering

Arbetsförmedlingen har beslutat att kravet på att arbetssökande lämnar in aktivitetsrapportering varje månad tillfälligt tas bort. Beslutet gäller fram till den 14 juli. Det är för att hålla människor hemma och minska risken för smittspridning av coronaviruset samt för att lindra arbetsbelastningen i myndigheten.

10. Regeringens krispaket

För att mildra de ekonomiska effekterna har regeringen satt ihop ett krispaket på över 300 miljarder kronor som ska gå till svenska företag och jobb. Staten kommer bland annat ge likviditetsförstärkning via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt.

11. Korttidspermittering införs

Korttidspermittering införs, vilket innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Denna konstruktion liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Träder i kraft den 7 april men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.

12. Staten tar över sjuklöneansvaret

Under april och maj kommer staten att ta över hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner. Detta för att ekonomiskt underlätta för arbetsgivare och företag under coronakrisen. Gäller från och med den 1 april till och med den 31 maj.

13. Läkarintyget slopas

Krav på läkarintyg har tillfälligt tagits bort. Det innebär att sjuka kommer att kunna vara hemma från arbetet i upp till 14 dagar utan läkarintyg i syfte att undvika en ökad belastning på vården samt minska smittan. Detta gäller från och med den 13 mars tillsvidare.

14. Karensavdraget slopas

För att minska smittspridningen har karensavdraget tagits bort för att uppmuntra att människor stannar hemma när de är sjuka. Försäkringskassan ger istället ersättning för den första sjukskrivningsdagen. Det gäller från och med den 11 mars till och med den 31 maj 2020.

 

  

,

Forrige artikel Så kan svenska bidragssystem rädda arbetslösa under coronakrisen Så kan svenska bidragssystem rädda arbetslösa under coronakrisen Næste artikel LO spår en halv miljon försvunna arbetstillfällen LO spår en halv miljon försvunna arbetstillfällen
Småföretag har inte råd med patent – saknar samordning

Småföretag har inte råd med patent – saknar samordning

RÄTTIGHETER. Enligt PRV bör små- och medelstora företag söka fler patent för att få bättre ekonomi. För dyrt, säger Småföretagarnas riksförbund. Konkurrensen med internationella storföretag är förödande och samordning från myndigheterna saknas.