Här är arbetsmarknadens nya lagar för 2020

LAGAR. Höjt takbelopp för lönebidrag, förlängt anställningsskydd och skärpta sanktioner mot företag. Det är några av de nya lagar och förordningar som träder i kraft under 2020.

Varje år kommer några nya lagar och förordningar, eller ändringar av redan befintliga lagar, som är klara att träda i kraft. För arbetsmarknadsområdet 2020 är följande ett urval av lagar och förordningar som tillkommer eller ändras:

En ändring i Lagen om anställningsskydd innebär att anställningsskyddet förlängs tills anställda fyllt 68 år. Därefter får arbetsgivaren säga upp anställda utan saklig grund. Samma ålder gäller nu även för när tidsbegränsade anställningar inte längre övergår till tillsvidareanställningar.

Krav på skriftligt besked när arbetstagaren uppnår åldersgränsen tas bort, liksom den särskilda formen för visstidsanställning för äldre arbetstagare. År 2023 ska åldersgränsen höjas till 69 år. Ändringen trädde i kraft den 1 januari 2020.

Login