Handelskammare: Flytta Migrationsverkets ansvar för arbetskraftsinvandring

NÄRINGSLIVET. Försämrad matchning har lett till kompetensbrist i näringslivet. Stockholms handelskammare vill därför flytta ansvaret för arbetskraftsinvandring från Migrationsverket till en annan myndighet.

Den senaste tiden har det kommit larmrapporter från flera håll om att det råder kompetensbrist i hela landet. Rapporten “Kompetenskrisen hotar företagen” från Stockholms handelskammare pekar på att kompetenskrisen är speciellt tydlig i Stockholm.

Enligt rapporten har antalet långtidsarbetslösa ökat från mellan 20-25 procent till närmare 40 procent under senaste tio åren.

Rapporten fastslår också att arbetslösheten i Stockholm är hög på grund av strukturella problem med miss-matchning.

Login