Hallå där Ingrid Lindholm – Varför är las-uppgörelsen olämplig för skolvärlden?

HALLÅ DÄR. Ingrid Lindholm är chefsförhandlare på Lärarnas riksförbund. Hon befarar en än mer utbredd tystnadskultur i skolan om uppgörelsen mellan PTK och Svenskt näringsliv eller Toijer-utredningen blir verklighet.

Arbetsrätten fortsätter att orsaka oenighet i såväl regeringssamarbetet som mellan parterna på den svenska arbetsmarknaden. Även den enighet som finns, det vill säga uppgörelsen mellan PTK och Svenskt näringsliv, som LO hoppade av, rymmer oenigheter. Alla inom PTK står inte bakom uppgörelsen, däribland de två lärarfacken Lärarnas riksförbund (LRF) och Lärarförbundet. Ingrid Lindholm, chefsförhandlare på Lärarnas riksförbund, hoppas på förändringar. 

Stefan Löfven vill utreda arbetsrätten igen, med uppgörelsen mellan PTK och Svenskt näringsliv som grund.

Hur ser ni på en sådan utredning?

Login