Generell tvåårsgräns stöds

FÖRÄLDRAPENNING. Regeringen och alliansens uppgörelse om begränsad föräldrapenning för nyanlända kan bli verklighet redan i sommar. Men flera remissinstanser vill hellre ha generella regler som ska gälla alla försäkrade.

Genom migrationsöverenskommelsen som gjordes med Alliansen hösten 2015 har regeringen låtit utreda möjligheten att begränsa föräldraledigheten för föräldrar som kommer med barn till Sverige.

Särskilda utredaren Lars Arrhenius presenterade sin utredning i slutet av oktober och föreslog att begränsningen utformas så att föräldrapenningen motsvarar den summa som en genomsnittlig försäkrad använder efter sitt barns ettårs- respektive tvåårsdag. Blir barnet bosatt i Sverige före sin tvåårsdag får föräldrarna föräldrapenning i högst 200 dagar sammanlagt, sker det efter barnets tvåårsdag betalas högst 100 dagar ut.

– Vi ser detta som ytterligare ett steg för att minska risken att stängas utanför arbetsmarknaden, samma anledning som till att vi avskaffade vårdnadsbidraget, sade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) då.

Login