Fremia och AF i uppgörelse om långtidsarbetslöshet

Arbetsförmedlingen och Fremia ingår en överenskommelse som ska bekämpa långtidsarbetslösheten. ”Sammansättningen av de inskrivna på Arbetsförmedlingen har förändrats, de som har varit inskrivna två år eller längre ökar i andel. Inom civilsamhället når man ofta de här grupperna,” säger Lars Lööw, överdirektör på Arbetsförmedlingen.

Foto: Jessica Gow/TT
Anders Gustafsson

– Arbetsförmedlingen är mitt i en stor omvandling, där huvuddelen av den nationella arbetsmarknadspolitiken läggs ut på fristående aktörer. I det läget tycker vi att det är viktigt att man även tar hjälp av idéburna aktörer, säger Fremias vd Petter Skogar till Altinget.

I och med överenskommelsen bildar AF och Fremia ”Nationell samverkansgrupp för idéburen verksamhet inom det arbetsmarknadspolitiska området”. Petter Skogar ser framför sig att det här ska skapa en stabil struktur för deras samarbete.