Förslag på höjd pensionsålder

KORTNYTT. De som är 35 år i dag får räkna med att jobba till 70 års ålder, om Pensionsmyndighetens metod för pensionens riktålder går igenom.

Pensionsmyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram en metod för hur riktåldern för pension ska beräknas. Metoden är anpassad till människors ökade livslängd. Om förslaget införs innebär det att en snittperson som arbetar från 23 års ålder till riktåldern, då har 70-80 procent av slutlönen vid den högre pensionsåldern som riktålder innebär. 

Detta innebär att dagens 35-åringar enligt prognosen ska jobba till 70-årsåldern för att nå en pension som ligger mellan 70-80 procent av lönen. Pensionsmyndigheten föreslår också att riktåldern ska höjas till 66 år för dem födda 1958 och sedan höjas till 67 år för dem födda 1961. Nästföljande höjningar av riktåldern föreslås kunna ske högst vart tredje år och som mest ett år i taget. 

– Vi lever längre vilket innebär att pensionen ska fördelas på fler år än tidigare. En riktålder som följer medellivslängden bidrar till att förhållandet mellan den förväntade tiden i arbete respektive pension kan hamna på samma nivå som när det nya pensionssystemet beslutades 1994. Vid riktåldern får det typfall, som brukar användas för att utvärdera effekter av regelförändringar av den allmänna pensionen, ca 56 procent av slutlönen, och med tjänstepension får typfallet 70-80 procent av slutlönen, säger Ole Settergren, Analyschef på Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande. 

Login