Företag kan få böta 500 miljoner vid brott

LAGFÖRSLAG. Regeringen föreslår att maxbeloppet för företagsböter ska höjas från 10 till 500 miljoner kronor för allvarliga brott. Svenskt näringsliv är kritiskt och anser att lagförslaget har fel avgränsningar.

Ett lagförslag om höjt maxbelopp för företagsböter har överlämnats av regeringen till Lagrådet. Syftet med lagförslaget är att ge företagen en tydlig signal om att organisera verksamheten på ett sätt som minskar risken för brott.  

– Det är en rejäl höjning av maxbeloppet, men det är motiverat. Det ska kosta att slarva med exempelvis arbetsmiljö. I dag får små och stora företag betala samma bötesbelopp för likartade brott. Det kan leda till att en bot som för ett mindre företag är mycket kännbar knappt blir märkbar för ett större företag, trots att brottsligheten är lika allvarlig. Det är varken rimligt eller rättvist, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Lagförslaget bygger på en utredning som startade 2016 i syfte att modernisera straffrättsliga åtgärder mot juridiska personer.

Login