Flera universitet tvingas lägga ner snabbspår för nyanlända

KOMPETENSFÖRSÖRJNING. Arbetsförmedlingen förnyar inte snabbspår på Stockholms och Umeås universitet för lärare och förskollärare. Orsaken är problem efter M/KD-budgeten och få akademiker i norra Sverige.

Efter flyktingvågen 2015 införde regeringen så kallade snabbspår för att korta tiden i arbetslöshet för nyanlända med utbildning eller yrkeskompetens. Syftet var att underlätta kompetensförsörjningen inom bristyrken som förskollärare och lärare.

Snabbspår har inneburit att nyanlända individer får en rad insatser inom utbildning, validering, yrkessvenska och praktik för att så snabbt komma ut i arbetslivet. Den som deltagit i ett snabbspår har samtidigt fått etableringsersättning eller aktivitetsstöd.

Susanna Malm vid Stockholms universitet är nationell samordnare för utländska lärares vidareutbildning och snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare.

Login