Ferbe vill se fortsatt stöd till näringslivet

INTERVJU. Anders Ferbe, samordnare kring coronavirusets effekter på näringslivet, är bekymrad över reformeringen av Arbetsförmedlingen. Han vill se ett omställningsstöd under 2021 för att hantera effekterna av pandemin.

Anders Ferbe har sedan i mars haft rollen som samordnare kring coronavirusets effekter på näringslivet. Uppdraget innebär att "samverka med arbetsmarknadens parter och näringslivet i syfte att underlätta dialog mellan dem”, står det i näringsdepartementets pressmeddelande.

– I mitt uppdrag ingår att samla ihop de tankar, idéer och förslag som näringslivet har på olika åtgärder som de tycker att staten behöver vidta. Där upplever jag att parterna är tydliga i vad som förväntas av regeringen, säger Anders Ferbe till Altinget.

Ferbe menar att den största utmaningen med uppdraget och för näringslivet är den stora ovissheten kring hur pandemin kommer att utvecklas, och osäkerheten runt hur den ska bekämpas.

Login