Fack och arbetsgivare vill påskynda begränsning av strejkrätten

ARBETSRÄTT. Arbetsgivare som redan är bundna av kollektivavtal ska enligt nytt lagförslag slippa utsättas för stridsåtgärd av arbetstagare. Med anledning av hamnkonflikten i Göteborg vill LO, TCO och Saco tillsammans med Svenskt Näringsliv påskynda en lagändring. 

En utredning om att förändra rätten att vidta stridsåtgärder påbörjades 2017. Denna har lett till ett förslag om att stärka fredsplikten på arbetsmarknaden och att arbetstagare inte ska få delta i en stridsåtgärd mot en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal.

I ett gemensamt remissvar ställer sig LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv bakom förslaget. De vill dessutom att lagförändringen ska träda i kraft redan till sommaren istället för till årsskiftet 2020.

Niklas Beckman, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, nämner Göteborgs hamn som ett aktuellt exempel där konflikten mellan Svenska hamnarbetarförbundet och Sveriges hamnar har trappats upp. Sveriges hamnar är redan bundet av kollektivavtal med Transport. Samtidigt vill Svenska hamnarbetarförbundet ha ett eget kollektivavtal vilket kan betraktas som en olovlig stridsåtgärd.

Login