Enkät: Myndigheterna som kan ryka

Altinget har frågat partierna om vilka myndigheter de vill lägga ner och vilka nya myndigheter de vill inrätta. Förändringsivern är störst på högersidan. Blir det högerregering talar det mesta för en ny vilt- och jaktmyndighet.

Arbetsförmedlingen ryker om Kristdemokraterna får bestämma. En jaktmyndighet kan bli till om KD, C, SD eller M får sin vilja igenom.
Arbetsförmedlingen ryker om Kristdemokraterna får bestämma. En jaktmyndighet kan bli till om KD, C, SD eller M får sin vilja igenom.Foto: Johan Nilsson, Jessica Gow/TT
Axel Hyttnäs Telin

Sedan millennieskiftet har det totala antalet myndigheter nästintill halverats. I dag finns 344 statliga myndigheter under regeringen, enligt Statskontoret.

Altinget har frågat riksdagspartierna om myndigheternas vara eller icke vara. Nästan alla partier vill antingen lägga ner myndigheter, inrätta nya eller bådadera.

Anderssons lag: Inga nedläggningar

På Magdalena Anderssons sida av politiken råder det viss enighet: Inget parti vill i dagsläget lägga ner några myndigheter.

Däremot poängterar Centerpartiet att det är viktigt att hushålla med skattebetalarnas pengar. Socialdemokraterna skriver att det alltid är viktigt att fundera över vilken funktion myndigheterna har.

KD och SD: Lägg ner Jämställdhetsmyndigheten

Till skillnad från S och Anderssons tänkta stödpartier har oppositionen förslag på att lägga ner myndigheter. Liberalerna skriver att ”Myndighetssverige har svällt”.

L tycker att mindre lärosäten bör slås samman, som Uppsala universitet och den före detta Högskolan på Gotland har gjort.

Både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill lägga ner Jämställdhetsmyndigheten. SD vill också lägga ner Diskrimineringsombudsmannen och Statens medieråd.

Ebba Buschs parti vill också ta bort Arbetsförmedlingen, Havs- och vattenmyndigheten och de fem vattenmyndigheterna som finns på länsstyrelsenivå.

Moderaterna vill på sikt minska antalet, även om man i dag inte driver frågan om att lägga ner någon specifik. Men M vill också inrätta en ny myndighet.

Enighet över blockgränsen

Det Kristersson-ledda partiet vill se en jaktmyndighet. Även KD, SD och C vill se en myndighet som ska arbeta med frågor som berör jakt och/eller viltvård. KD skriver att partiet vill se en sådan för att avlasta polisen.

KD och SD är också eniga om att inrätta en myndighet med ansvar för alla välfärdsbetalningar/utbetalningskontroll – med syftet att motverka bidragsbrottsligheten.

En cybersäkerhetsmyndighet, vore också bra, tycker KD. Likaså en forsknings- och innovationsenhet för ”nydanande och evidensbaserad metodik inom biståndet”.

Liberalerna berättar inte om några förslag på nya myndigheter, men poängterar att en ny myndighet för uppföljning och utvärdering av verksamheten i totalförsvaret kommer att inrättas, efter krav från partiet.

MP: Bedöm klimatpolitikens effekter

Utöver det ovan nämnda jaktförslaget vill C även se en oberoende antikorruptionsmyndighet.

Vänsterpartiet skriver att de inte kan svara på frågan om nya myndigheter i nuläget. S har inte heller några förslag på det.

MP vill satsa på klimatet och djuren – med en djurskyddsmyndighet, en ombudsman för djurens rättigheter och Klimatanalys, som ska bedöma klimatpolitikens effekter.

Reds.anm: Artikeln publicerades första gången före valet.

Så svarar partierna

Finns det någon/några myndigheter som ert parti avser lägga ner om ni får makten efter valet? Vilka?

V: Nej.

S: Har i nuläget inga förslag.

MP: Har inte några sådana förslag.

C: Inga konkreta förslag i dagsläget.

L: Mindre lärosäten bör slås samman. Statliga nämnder med få ärenden bör omorganiseras.

M: Driver i dag inte nedläggning av någon specifik myndighet.

KD: Jämställdhetsmyndigheten. Delegationen mot segregation (Delmos). Havs- och vattenmyndigheten. Vattenmyndigheterna på länsstyrelsenivå. Arbetsförmedlingen.

SD: Delmos. Diskrimineringsombudsmannen. Jämställdhetsmyndigheten. Statens medieråd.

Har ert parti planer på att inrätta några myndigheter under kommande mandatperiod?

V: Kan inte svara på frågan i nuläget.

S: Har inga sådana förslag i nuläget.

MP: Klimatanalys som ska utföra uppdrag och göra effektbedömningar med syftet att stärka klimatpolitikens långsiktighet och integritet. En djurskyddsmyndighet. En ombudsman för djurens rättigheter. Vill behålla Delmos.

C: En oberoende antikorruptionsmyndighet. En viltmyndighet.

L: En myndighet för uppföljning och utvärdering av verksamheten i totalförsvaret kommer att inrättas, efter krav från Liberalerna.

M: En jaktmyndighet.

KD: En jakt- och viltvårdsmyndighet för att avlasta polisen. Myndighet med ansvar för alla välfärdsbetalningar, i syfte att motverka bidragsbrott. En cybersäkerhetsmyndighet. En forsknings- och innovationsenhet för nydanande och evidensbaserad metodik inom biståndet.

SD: En jakt- och viltvårdsmyndighet. En myndighet för utbetalningskontroll i syfte att motverka bidragsbrottsligheten.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00